Tìm toàn văn:
 

148 (8 ). : previous page | next page
:: Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành  
số: 28/TB-SKHCN  THÔNG BÁO: Về việc nộp hồ sơ đăng kí tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021  09/07/2020  view
Số: 1460/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt Danh mục đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2021  30/06/2020  view
Số 1094/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2020  29/04/2020  view
Số: 34 /BC-SKHCN  BÁO CÁO: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I , nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020  25/03/2020  view
SỐ 10/TB-SKHCN  THÔNG BÁO: Về việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020  26/02/2020  view
231/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2019  22/01/2020  view
2759/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH:về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.  11/12/2019  view
106/BC-SKHCN  BÁO CÁO: Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm ; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ  27/09/2019  view
Số: 51/2019/NĐ-CP  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  13/06/2019  view
số 53/BC-SKHCN  BÁO CÁO:kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019  11/06/2019  view
Số: 02/2019/TT-BKHCN  THÔNG TƯ Ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao  03/06/2019  view
01/2019/TT-BKHCN  THÔNG TƯ: Quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ  30/05/2019  view
số 1158/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH: Công bố kết quả đánh giá Chỉ Số cải cách hành chính của các sở , ban , ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã  17/05/2019  view
số 10/CT-TTG  CHỈ THỊ: Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc  22/04/2019  view
Số: 18/2019/QĐ-TTg  QUYẾT ĐỊNH Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng  19/04/2019  view
736/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH: Về việc công bố kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên 2018  11/03/2019  view
706/QĐ-UBND  QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Kế hoạch khoa học công nghệ năm 2019  07/03/2019  view
Số: 13/2019/NĐ-CP  NGHỊ ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  01/02/2019  view
148/QĐ-SKHCN  QUYẾT ĐỊNH:Về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019  27/12/2018  view
22/KH-SKHCN  KẾ HOẠCH : Cải cách hành chính năm 2019  10/12/2018  view