Tìm toàn văn:
 

664 (34 ). : previous page | next page
:: Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành  
316/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án đầu tư của công ty TNHH vật liệu đồng Cường Đông  02/08/2017  view
317/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án đầu tư điều chỉnh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sea- A  02/08/2017  view
319/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v góp ý dự án đầu tư của Công ty cổ phần tập đoàn Vaxuco  02/08/2017  view
315/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án của công ty TNHH sản xuất và thương mại Thanh Tùng và Công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Minh Hoàng Hưng Yên  02/08/2017  view
318/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v góp ý dự án đầu tư của công ty TNHH Thương mại VT và Công ty cổ phần phát triển hạ tầng cụm công nghiệp Minh Khai  02/08/2017  view
312/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án của Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại An Thuận Phát  28/07/2017  view
299/SKHCN-QLCNg  Về việc tham gia ý kiến cho dự án của Công ty cổ phần xăng dầu Việt Dũng Hưng Yên  25/07/2017  view
259/SKHCN_QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án điều chỉnh của công ty TNHH Vinatech  06/07/2017  view
255/SKHCN-QLCN&TTCN  V?V góp ý cho dự án đầu tư của Công ty TNHH Nhựa Hòa Bình  04/07/2017  view
256/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án điều chỉnh của công ty TNHH 4P  04/07/2017  view
257/SKHCN_QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án của Công ty TNHH mực in Sắc Việt  04/07/2017  view
246/SKHCN_QLCN&TTCN  V/v tham gia góp ý dự án đầu tư của công ty cổ phần Gia Hưng Yên  27/06/2017  view
237/SKHCN_QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án đầu tư của công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ điện cơ Gia Bảo  23/06/2017  view
239/SKHCN_QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án đầu tư của công ty TNHH Công nghệ môi trường Việt Trung  23/06/2017  view
240/SKHCN_QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án điều chỉnh của công ty Cổ phần Nước giải khát và dinh dưỡng Việt Nam  23/06/2017  view
210/SKHCN-QLCN&TTCN  v/v tham gia góp ý cho dự án đầu tư của công ty cổ phần Koffinaxx Việt nam  08/06/2017  view
212/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án đầutư của công ty TNHH bao bì sinh học Việt Nhật  08/06/2017  view
211/SKHCN_QLCN&TTCN  V?V góp ý cho dự án điều chỉnh của chi nhánh Công ty cổ phần bao bì Hà Nội  08/06/2017  view
161/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v Góp ý cho dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài  10/05/2017  view
163/SKHCN-QLCN&TTCN  V/v góp ý cho dự án đầu tư của Công ty Cổ phần hoàn thiện sản phẩm may Minh Anh quốc tế (dự kiến được tách ra từ Công ty TNHH Hoa Anh Đào)  10/05/2017  view