Thứ ba Ngày 20/11/2018
CHUYÊN MỤC  

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
TIN TỨC
KINH TẾ- CHÍNH TRỊ
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
KỶ YẾU
TIN BÀI TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC
TIN TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
THÔNG TIN NỘI BỘ
TIN TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
TIN KHCN NƯỚC NGOÀI
THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TIN KHCN TRONG NƯỚC
TIN TỨC & SỰ KIỆN
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI UPDATE
VĂN BẢN PHÁP QUY
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VĂN BẢN VỀ KH&CN
AN TOÀN BỨC XẠ
TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ
MỤC CHUYÊN ĐỀ
THÔNG BÁO


 

Nội bộ
Internet (Google)
RSS 

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ
14/12/2017

Trong những năm qua công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được Sở KH&CN xác định là một trong những nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác CCHC, nhất là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.


Trong cải cách thể chế, Sở đã thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh hủy bỏ hoặc sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật mới ban hành thuộc lĩnh vực của ngành, cụ thể như: Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh; Quy định đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Quy định về quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh…
          Việc hiện đại hóa nền hành chính đã tăng cường cơ sở vật chất cho các phòng các đơn vị trực thuộc Sở, tạo điều kiện tốt hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc, tất cả các văn bản, đi, đến đều được lưu trữ và xử lý trên mạng nội bộ (Eoffice) của Sở, tạo thuận lợi trong giải quyết công việc giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
          Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được,khắc phục những hạn chế, trong thời gian tới, công tác CCHC của Sở tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
          Tăng cường cơ sở vật chất cho các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành các mặt công tác của Sở, đảm bảo các văn bản đi, đến được lưu trữ và xử lý trong nội bộ Sở trên hệ thống văn phòng điện tử.
          Nâng cao chất lượng việc tham mưu các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành. Duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong hoạt động của Sở. Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO cho các cơ quan hành chính của tỉnh theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng.
          Thực hiện tốt công tác cán bộ, tiếp tục điều động, bố trí sử dụng cán bộ phù hợp với chuyên môn nhằm phát huy tốt đa năng lực của công chức, viên chức.
          Gắn trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước đến công chức viên chức, chấp hành luật phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, xử lý nghiêm vi phạm
          Không ngừng Tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, kịp thời phát hiện phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biêu dương những tập thể các nhân trong việc phát hiện, phê bình những biểu hiện nhũng nhiễu hách dịch quan liêu…., để tất các cán bộ, công chức viên chức nhận thức đúng và thực hiện nghiêm túc các nội dung về CCHC.

http://khcncaobang.gov.vn

· Chọn lọc và bảo tồn giống nếp thơm Hưng Yên
· Lễ trao Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên
· Nhiều nghiên cứu của học sinh Hưng Yên được ứng dụng
· "Vua" nghệ Chí Tân
· Đồng ruộng "sáng lúa, chiều cây vụ đông"
· Những cử nhân quê Nhãn nuôi cá "tiến Vua" trên sông Hồng
· Hội thảo khoa học về đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên
· Hiệu quả bước đầu mô hình trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh
· Nông dân Hưng Yên làm giàu từ cây ổi lê Đài Loan
· Một hộ ở Mỹ Hào ứng dụng công nghệ tuần hoàn Aquaponic để sản xuất thực phẩm sạch
  xem tiếp...