Thứ bảy Ngày 22/9/2018
 
Nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật quy hoạch tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV /
Triển khai đề án " Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2015" trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
03/07/2018


http://khcnhungyen.gov.vn/Userfiles/files/1103958754-29-6-2018.pdf

· Nội dung luật Đo đạc và bản đồ tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
· Nội dung luật quốc phòng được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
· Nội dung luật an ninh mạng được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
· Nội dung luật Tố cáo được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
· Nội dung luật cạnh tranh được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
· Giấy mời dự hội thảo khoa học giới thiệu công nghệ lò đốt rác thải
· DANH SÁCH phân công lãnh đạo, công chức, cán bộ trực cơ quan từ ngày 1/8/2018- 31/8/2018 ( tiếp)
· DANH SÁCH phân công lãnh đạo, công chức, cán bộ trực cơ quan từ ngày 1/8/2018- 31/8/2018
· Về việc báo cáo đánh giá giữa kì kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và xây dựng dự toán kế hoạch NS năm 2019
· Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, trọng tâm nhiệm vụ tháng 8 năm 2018- Sở Khoa học Công nghệ
  xem tiếp...  
 
CHUYÊN MỤC  
 

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
TIN TỨC
KINH TẾ- CHÍNH TRỊ
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
KỶ YẾU
TIN BÀI TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC
TIN TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
THÔNG TIN NỘI BỘ
TIN TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
TIN KHCN NƯỚC NGOÀI
THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TIN KHCN TRONG NƯỚC
TIN TỨC & SỰ KIỆN
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI UPDATE
VĂN BẢN PHÁP QUY
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VĂN BẢN VỀ KH&CN
AN TOÀN BỨC XẠ
TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ
MỤC CHUYÊN ĐỀ
THÔNG BÁO