Thứ tư Ngày 19/12/2018
 
Thông báo cần lưu ý /
KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kế hoạch hành động số 82/KH-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
19/07/2018


http://khcnhungyen.gov.vn/Userfiles/files/1161126428-17-7-17.pdf

· DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
· Quyết định Công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
· Thông báo Phân công lịch trực cơ quan tháng 10/2018
· báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018
· Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
· Thông báo về cuộc thi Sáng chế 2018
· Công văn về việc cử cán bộ tham dự lớp tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
· Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018, mục tiêu nhiệm vụ năm 2019
· Giấy mời dự Hội nghị Nghiệm thu kết quả đề tài KH&CN cấp tỉnh
· NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT “VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY GIAI ĐOẠN 2014 - 2018”
  xem tiếp...  
 
CHUYÊN MỤC  
 

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
TIN TỨC
KINH TẾ- CHÍNH TRỊ
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
KỶ YẾU
TIN BÀI TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC
TIN TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
THÔNG TIN NỘI BỘ
TIN TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
TIN KHCN NƯỚC NGOÀI
THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TIN KHCN TRONG NƯỚC
TIN TỨC & SỰ KIỆN
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI UPDATE
VĂN BẢN PHÁP QUY
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VĂN BẢN VỀ KH&CN
AN TOÀN BỨC XẠ
TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ
MỤC CHUYÊN ĐỀ
THÔNG BÁO