Thứ năm Ngày 16/8/2018
 
Thông báo cần lưu ý /
DANH SÁCH phân công lãnh đạo, công chức, cán bộ trực cơ quan từ ngày 1/8/2018- 31/8/2018 ( tiếp)
07/08/2018


http://khcnhungyen.gov.vn/Userfiles/files/215495640-3-8-2018(1).pdf

· Giấy mời dự hội thảo khoa học giới thiệu công nghệ lò đốt rác thải
· DANH SÁCH phân công lãnh đạo, công chức, cán bộ trực cơ quan từ ngày 1/8/2018- 31/8/2018 ( tiếp)
· DANH SÁCH phân công lãnh đạo, công chức, cán bộ trực cơ quan từ ngày 1/8/2018- 31/8/2018
· Về việc báo cáo đánh giá giữa kì kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và xây dựng dự toán kế hoạch NS năm 2019
· Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, trọng tâm nhiệm vụ tháng 8 năm 2018- Sở Khoa học Công nghệ
· Thông báo về việc ủy quyền điều hành giải quyết công việc Sở Khoa học và Công nghệ
· KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kế hoạch hành động số 82/KH-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Hưng Yên về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
· Công văn số 223/SKHCN-VP V/v triển khai thực hiện kế hoạch số 14/KH-SKHCN
· Kế hoạch Tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ Nhãn- Lễ hội nhãn lồng năm 2018
· Về việc quyết toán kinh phí, thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ
  xem tiếp...  
 
CHUYÊN MỤC  
 

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
TIN TỨC
KINH TẾ- CHÍNH TRỊ
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
KỶ YẾU
TIN BÀI TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC
TIN TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
THÔNG TIN NỘI BỘ
TIN TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
TIN KHCN NƯỚC NGOÀI
THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TIN KHCN TRONG NƯỚC
TIN TỨC & SỰ KIỆN
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI UPDATE
VĂN BẢN PHÁP QUY
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VĂN BẢN VỀ KH&CN
AN TOÀN BỨC XẠ
TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ
MỤC CHUYÊN ĐỀ
THÔNG BÁO