Chủ nhật Ngày 22/9/2019
 
Thông báo cần lưu ý /
NGHIỆM THU DỰ ÁN Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm và ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Chạch sông tại Hưng Yên
01/03/2019


Ngày 28.02.2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm và ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Chạch sông tại Hưng Yên” do Trung tâm Tư vấn  sản xuất dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I chủ trì thực hiện tại các huyện Phù Cừ, Kim Động và Văn Giang.

Dự án đã triển khai thực hiện các nội dung đạt mục tiêu đề ra, đã tiến hành khảo sát, chọn địa điểm và lựa chọn 04 hộ với diện tích ao nuôi 5,8ha. Đã đào tạo được 05 kỹ thuật viên, tập huấn và hướng dẫn các hộ nuôi về kỹ thuật tu sửa, cải tạo ao, kỹ thuật thả cá, chăm sóc cá và thu hoạch cá cho 50 lượt hộ nông dân vùng dự án.

Dự án đã lựa chọn 02 hộ với diện tích 4ha ao nuôi 10.400 con cá chạch sông trọng lượng 7g/con (6.200 con) và 4.200 con (trọng lượng 1,68g/con), tỷ lệ sống đạt trên 60% và 02 hộ với diện tích 1,8ha nuôi 2.200 con cá trọng lượng 1,68g/con trong bể với tỷ lệ sống đạt trên 70%. Sau 20 tháng nuôi, cá đạt trung bình 200-700g/con, tổng sản lượng 02 mô hình nuôi trong ao và nuôi trên bể đạt 2.610,2kg nuôi trong ao tương đương 660kg/ha và đạt 540kg nuôi trong bể, vượt chỉ tiêu so với thuyết minh ban đầu, cho hiệu quả kinh tế đạt lãi thuần 53 triệu đồng/ha đối với mô hình nuôi trong ao và 50triệu đồng/ha nuôi trong bể.

Dự án đã lựa chọn gia đình ông  Lưu Văn Dũng (huyện Phù Cừ) thực hiện cho cá chạch sinh sản nhân tạo với 05 đợt cung cấp 257 con cá chạch bố mẹ với kích cỡ  từ 100-350 g/con. Đã cho sinh sản 05 đợt năm 2017 và 03 đợt năm 2018 (năm 2018 cho sinh sản 26 cá đực và 35 cá cái, trong đó 29 cá cái đẻ trứng (đạt 83%) với tổng số trứng 125.000 trứng đạt 45.500 con cá bột đạt tỉ lệ từ cá bột lên cá hương 81,8%, tỷ lệ cá hương lên cá giống đạt 91,7%. Như vậy, đã cho cá chạch sông sinh sản nhân tạo thành công tại Hưng Yên, mặc dù năm 2017 cho sinh sản 05 đợt, tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở là 0%, năm 2018 đạt 53,5% số trứng được thụ tinh nở thành cá bột.

Từ kết quả dự án cho thấy cá chạch sông có thể nuôi tốt ở điều kiện nuôi trong ao nuôi và nuôi trên bể, đặc biệt đã chủ động cho cá chạch sông đẻ nhân tạo thành công tại Hưng Yên, mở ra tiềm năng phát triển thủy sản ở Hưng Yên nói chung và sản xuất cá chạch sông ở Hưng Yên nói riêng.

· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: Giải pháp cơ bản thu hút đầu tư , phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2030
· Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số sở, ngành ở Hưng Yên
· Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
· CHỈ THỊ: Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
· BÁO CÁO: Kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019,phương hướng nhiệm vự 6 tháng cuối năm 2019
· QUYẾT ĐỊNH: Công bố đánh giá Chỉ Số cải cách hành chính năm 2018 của các sở , ban ,ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã
· Nghiệm Thu Đề Tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng hệ thống báo cháy tự động và điều khiển thiết bị từ xa qua mạng điện thoại di động tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Hưng Yên
· NGHIỆM THU DỰ ÁN Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm và ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Chạch sông tại Hưng Yên
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI
· phụ lục báo cáo CCHC
  xem tiếp...  
 
CHUYÊN MỤC  
 

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
TIN TỨC
KINH TẾ- CHÍNH TRỊ
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
KỶ YẾU
TIN BÀI TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC
TIN TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
THÔNG TIN NỘI BỘ
TIN TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
TIN KHCN NƯỚC NGOÀI
THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TIN KHCN TRONG NƯỚC
TIN TỨC & SỰ KIỆN
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI UPDATE
VĂN BẢN PHÁP QUY
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VĂN BẢN VỀ KH&CN
AN TOÀN BỨC XẠ
TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ
MỤC CHUYÊN ĐỀ
THÔNG BÁO