Thứ tư Ngày 5/8/2020
 
Thông báo cần lưu ý /
NGHIỆM THU DỰ ÁN Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm và ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Chạch sông tại Hưng Yên
01/03/2019


Ngày 28.02.2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm và ứng dụng chuyển giao công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá Chạch sông tại Hưng Yên” do Trung tâm Tư vấn  sản xuất dịch vụ và chuyển giao công nghệ thủy sản thuộc Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I chủ trì thực hiện tại các huyện Phù Cừ, Kim Động và Văn Giang.

Dự án đã triển khai thực hiện các nội dung đạt mục tiêu đề ra, đã tiến hành khảo sát, chọn địa điểm và lựa chọn 04 hộ với diện tích ao nuôi 5,8ha. Đã đào tạo được 05 kỹ thuật viên, tập huấn và hướng dẫn các hộ nuôi về kỹ thuật tu sửa, cải tạo ao, kỹ thuật thả cá, chăm sóc cá và thu hoạch cá cho 50 lượt hộ nông dân vùng dự án.

Dự án đã lựa chọn 02 hộ với diện tích 4ha ao nuôi 10.400 con cá chạch sông trọng lượng 7g/con (6.200 con) và 4.200 con (trọng lượng 1,68g/con), tỷ lệ sống đạt trên 60% và 02 hộ với diện tích 1,8ha nuôi 2.200 con cá trọng lượng 1,68g/con trong bể với tỷ lệ sống đạt trên 70%. Sau 20 tháng nuôi, cá đạt trung bình 200-700g/con, tổng sản lượng 02 mô hình nuôi trong ao và nuôi trên bể đạt 2.610,2kg nuôi trong ao tương đương 660kg/ha và đạt 540kg nuôi trong bể, vượt chỉ tiêu so với thuyết minh ban đầu, cho hiệu quả kinh tế đạt lãi thuần 53 triệu đồng/ha đối với mô hình nuôi trong ao và 50triệu đồng/ha nuôi trong bể.

Dự án đã lựa chọn gia đình ông  Lưu Văn Dũng (huyện Phù Cừ) thực hiện cho cá chạch sinh sản nhân tạo với 05 đợt cung cấp 257 con cá chạch bố mẹ với kích cỡ  từ 100-350 g/con. Đã cho sinh sản 05 đợt năm 2017 và 03 đợt năm 2018 (năm 2018 cho sinh sản 26 cá đực và 35 cá cái, trong đó 29 cá cái đẻ trứng (đạt 83%) với tổng số trứng 125.000 trứng đạt 45.500 con cá bột đạt tỉ lệ từ cá bột lên cá hương 81,8%, tỷ lệ cá hương lên cá giống đạt 91,7%. Như vậy, đã cho cá chạch sông sinh sản nhân tạo thành công tại Hưng Yên, mặc dù năm 2017 cho sinh sản 05 đợt, tỉ lệ thụ tinh và tỉ lệ nở là 0%, năm 2018 đạt 53,5% số trứng được thụ tinh nở thành cá bột.

Từ kết quả dự án cho thấy cá chạch sông có thể nuôi tốt ở điều kiện nuôi trong ao nuôi và nuôi trên bể, đặc biệt đã chủ động cho cá chạch sông đẻ nhân tạo thành công tại Hưng Yên, mở ra tiềm năng phát triển thủy sản ở Hưng Yên nói chung và sản xuất cá chạch sông ở Hưng Yên nói riêng.

· THÔNG BÁO: Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh
· Số 358/SKHCN_VP: Về việc đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
· THÔNG BÁO: Về việc nộp hồ sơ đăng kí tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021
· QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2021
· Số 1094/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2020
· Số:1218/BKHCN-VP: V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020
· CHỈ THỊ: Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
· BÁO CÁO: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I , nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:“Nghiên cứu hiệu quả của Vitamin D3 đến giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2019”
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:"Xây dựng mô hình trồng và hoàn thiện quy trình sản xuất cây Đinh lăng và Cà gai leo"
  xem tiếp...  
 
CHUYÊN MỤC