Thứ hai Ngày 21/10/2019
CHUYÊN MỤC  

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
TIN TỨC
KINH TẾ- CHÍNH TRỊ
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
KỶ YẾU
TIN BÀI TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC
TIN TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
THÔNG TIN NỘI BỘ
TIN TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
TIN KHCN NƯỚC NGOÀI
THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TIN KHCN TRONG NƯỚC
TIN TỨC & SỰ KIỆN
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI UPDATE
VĂN BẢN PHÁP QUY
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VĂN BẢN VỀ KH&CN
AN TOÀN BỨC XẠ
TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ
MỤC CHUYÊN ĐỀ
THÔNG BÁO


 

Nội bộ
Internet (Google)
RSS 

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: Giải pháp cơ bản thu hút đầu tư , phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2030
19/09/2019


Ngày 18/09/2019 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ có diễn ra hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh : “Giải pháp cơ bản thu hút đầu tư , phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020 – 2030”.Đề tài do Khoa kinh tế  trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thực hiện từ tháng 3 năm 2018 đến nay, với mực tiêu Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2030.

Đề tài đưa ra được 7 giải pháp cơ bản thu hút đầu tư:

  • Giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tại địa phương
  • Giải pháp cải thiện chất lượng thu hút đầu tư
  • Giải pháp cải thiện chất lượng phát triển cộng đồng doanh nghiệp
  • Giải pháp cải thiện hạ tầng, nhân lực, công tác quy hoạch
  • Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên
  • Tổ chức và cơ cấu lại KCN theo hướng liên kết cụm ngành công nghiệp
  • Tổ chức các vườn ươm DN CNHT, DNKHCN, DN sáng tạo, DN khởi nghiệp…

Tại Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài bỏ phiếu đánh giá đề tài xếp loại : Đạt Yêu Cầu

· Chọn lọc và bảo tồn giống nếp thơm Hưng Yên
· Lễ trao Giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên
· Nhiều nghiên cứu của học sinh Hưng Yên được ứng dụng
· "Vua" nghệ Chí Tân
· Đồng ruộng "sáng lúa, chiều cây vụ đông"
· Những cử nhân quê Nhãn nuôi cá "tiến Vua" trên sông Hồng
· Hội thảo khoa học về đồng chí Lê Văn Lương và đồng chí Tô Hiệu với cách mạng Việt Nam và quê hương Hưng Yên
· Hiệu quả bước đầu mô hình trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh
· Nông dân Hưng Yên làm giàu từ cây ổi lê Đài Loan
· Một hộ ở Mỹ Hào ứng dụng công nghệ tuần hoàn Aquaponic để sản xuất thực phẩm sạch
  xem tiếp...