Thứ bảy Ngày 19/10/2019
 
Thông báo cần lưu ý /
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: Giải pháp cơ bản thu hút đầu tư , phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2030
19/09/2019


Ngày 18/09/2019 tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ có diễn ra hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh : “Giải pháp cơ bản thu hút đầu tư , phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2020 – 2030”.Đề tài do Khoa kinh tế  trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thực hiện từ tháng 3 năm 2018 đến nay, với mực tiêu Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 – 2030.

Đề tài đưa ra được 7 giải pháp cơ bản thu hút đầu tư:

  • Giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư và kinh doanh tại địa phương
  • Giải pháp cải thiện chất lượng thu hút đầu tư
  • Giải pháp cải thiện chất lượng phát triển cộng đồng doanh nghiệp
  • Giải pháp cải thiện hạ tầng, nhân lực, công tác quy hoạch
  • Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên
  • Tổ chức và cơ cấu lại KCN theo hướng liên kết cụm ngành công nghiệp
  • Tổ chức các vườn ươm DN CNHT, DNKHCN, DN sáng tạo, DN khởi nghiệp…

Tại Hội nghị nghiệm thu, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài bỏ phiếu đánh giá đề tài xếp loại : Đạt Yêu Cầu

· LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (15/2003/QH11)
· NGHỊ ĐỊNH: Quy định về tổ chức ngày kỉ niệm ; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng,danh hiệu thi đua,nghi lễ đối ngoại và đón, khách nước ngoài
· THÔNG TƯ: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định số 91/2017/NĐ_CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
· QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế và công tác thi đua ,khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(08/2018/QĐ-UBND)
· THÔNG TƯ: Quy định thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ(18/2015/TT-BKHCN)
· NGHỊ ĐỊNH: Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành,địa phương(111/2018/NĐ-CP)
· LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI ĐUA, KHEN THƯỞNG(39/2013/QH13)
· NGHỊ ĐỊNH; Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng( 91/2017/NĐ_CP)
· QUYẾT ĐỊNH: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các khối thi đua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
· TĐC: Số 375/SKHCN_TĐC :về việc triển khai thực hiện thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
  xem tiếp...  
 
CHUYÊN MỤC  
 

BẢN TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH HƯNG YÊN
TIN TỨC
KINH TẾ- CHÍNH TRỊ
TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT
CHƯƠNG TRÌNH SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ CUỘC SỐNG
KỶ YẾU
TIN BÀI TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC
TIN TỪ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
THÔNG TIN NỘI BỘ
TIN TỪ CÁC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KHÁC
TIN KHCN NƯỚC NGOÀI
THÔNG TIN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
TIN KHCN TRONG NƯỚC
TIN TỨC & SỰ KIỆN
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI UPDATE
VĂN BẢN PHÁP QUY
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
SỞ HỮU TRÍ TUỆ
VĂN BẢN VỀ KH&CN
AN TOÀN BỨC XẠ
TIÊU CHUẨN ĐLCL
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ
MỤC CHUYÊN ĐỀ
THÔNG BÁO