Thứ tư Ngày 5/8/2020
 
Thông báo cần lưu ý /
THỂ LỆ: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ III, năm 2020
17/01/2020


Điều 1. Mục đích và ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Hội thi) lần thứ III, năm 2020 nhằm:

- Thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật  trong các lĩnh vực sản xuất và đời sống, an ninh và quốc phòng, giáo dục đào tạo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ cảnh quan và môi trường sinh thái...

 - Thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các đề tài, công trình khoa học, giải pháp kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất và đời sống góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Tuyển chọn các công trình, đề tài, giải pháp (sau đây gọi tắt là giải pháp)  tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC).

Điều 2. Cơ quan Thường trực Hội thi

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên là cơ quan thường trực Ban Tổ chức Hội thi. 

Điều 3. Đối tượng dự thi

1. Các tập thể, cá nhân là công dân Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp; có các công trình, đề tài, giải pháp khoa học kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Hưng Yên từ năm 2015 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Các tổ chức của Việt Nam đã đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Trong trường hợp này, những người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức đứng tên đăng ký dự thi là tác giả hoặc nhóm tác giả của giải pháp kỹ thuật đó.

3. Những công trình, đề tài, giải pháp tại các Cuộc thi, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật từ cấp tỉnh trở lên đã đạt giải thì không được tham gia Hội thi này.

Điều 4. Lĩnh vực dự thi

Tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi đăng ký theo 6 lĩnh vực sau đây:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

-  Kết quả nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông nhằm phục vụ công tác quản lý hoặc giải quyết các vấn đề của những lĩnh vực khác;

 - Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

2. Cơ khí tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải

- Phương pháp, quy trình, công nghệ mới thi công các công trình xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, công trình giao thông, công trình thuỷ lợi đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả;

- Quy trình, công nghệ sản xuất, sử dụng vật liệu, kết cấu mới trong xây dựng, giao thông mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn và bền vững;

- Quy trình công nghệ mới tiết kiệm nguyên, nhiên liệu và năng lượng.

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng

- Các Giải pháp tạo ra các loại vật liệu, hoá chất, năng lượng mới phục vụ sản xuất, đời sống, thân thiện với môi trường;

- Ứng dụng công nghệ, vật liệu mới vào sản xuất, đời sống nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

4. Nông ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường

- Ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các dịch vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, môi trường;

- Các giải pháp nâng cao năng suất, tăng hiệu quả cạnh tranh các loại cây trồng, vật nuôi; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới;

- Các giải pháp, mô hình quản lý, thu gom, tái chế, xử lý các chất thải trong công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp, y tế, sinh hoạt cộng đồng;

- Các giải pháp nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường;

- Các công nghệ xử lý chất thải, sản xuất sạch.

5. Y dược 

- Quy trình, công nghệ mới, cải tiến công nghệ sản xuất dược phẩm;

- Giải pháp, cải tiến các trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân;

- Quy trình, giải pháp, phương pháp mới, tiên tiến ứng dụng trong phòng và điều trị bệnh đạt hiệu quả kinh tế - xã hội và chuyên môn cao hơn;

- Các giải pháp, công nghệ mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

6. Giáo dục và đào tạo

- Đồ chơi phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ em;

- Đồ dùng, trang thiết bị phục vụ việc dạy và học;

- Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo như: cải tiến phương pháp dạy và học; biên soạn, cải tiến sách, giáo trình; cải tiến phương pháp quản lí mang lại hiệu quả, chất lượng dạy và học cao hơn hẳn các phương pháp đã biết.

Điều 5. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm: 

1. Phiếu đăng ký dự thi;

2. Bản mô tả giải pháp dự thi;

3. Toàn văn giải pháp dự thi;

4. Các tài liệu khác (nếu có).

Trường hợp giải pháp dự thi do nhiều người tham gia phải có bản thỏa thuận của các tác giả về tỉ lệ phần trăm đóng góp và ủy quyền cho 01 người hoặc một số tác giả đứng ra làm đại diện dự thi.

 Hồ sơ dự thi lập thành 02 bộ trình bày trên khổ giấy A4 theo mẫu của Ban Tổ chức Hội thi và được trình bày rõ ràng, không tẩy xóa.

Điều 6. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ dự thi

1. Hồ sơ dự thi được đựng trong phong bì dán kín, bên ngoài đề Hồ sơ dự thi, có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên theo địa chỉ:

* Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên

Đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên;

Điện thoại: 02213.522.623;

E-mail: lienhiephoihungyen@gmail.com;

Website: lienhiephoihungyen.org.vn.

2. Thời gian nhận, chấm giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

- Thời gian nhận hồ sơ dự thi:

  Từ ngày 15/8 đến 30/9/2020;

- Thời gian chấm các giải pháp dự thi:

  Từ ngày 20/10 đến 30/11/2020;

- Thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết, trao giải:

   Dự kiến tháng 12/2020.

3. Thời gian nộp Hồ sơ trực tiếp tính theo giờ làm việc hành chính, gửi qua Bưu điện tính theo dấu ngày đến của Bưu điện. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ và bảo mật cho tới ngày công bố kết quả.

4. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại.

Điều 7. Giải thưởng

Giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Hưng Yên lần thứ III, năm 2020, bao gồm:

- Các giải Nhất:                    mỗi giải 10 triệu đồng

- Các giải Nhì:                      mỗi giải 5 triệu đồng

- Các giải Ba:                       mỗi giải 3 triệu đồng

- Các giải Khuyến khích:     mỗi giải 1 triệu đồng 

Ban tổ chức được quyền điều chỉnh số lượng cơ cấu giải giữa các lĩnh vực.

Các giải thưởng bao gồm tiền thưởng, Bằng chứng nhận cho tập thể và cá nhân đạt giải. Các giải cao được chọn tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tổ chức triển khai, tham gia Hội thi; các cơ quan, đơn vị có thành tích trong các hoạt động sáng tạo kỹ thuật và hưởng ứng Hội thi được Ban Tổ chức đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định.

Điều 8. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Tính mới, tính sáng tạo:

 Giải pháp dự thi phải là của chính tác giả, nhóm tác giả và không trùng với công trình, đề tài, giải pháp đã được cơ quan quản lý nhà nước công nhận hoặc đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào.

2. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện kinh tế, kỹ thuật ở Hưng Yên:

Giải pháp dự thi đã được áp dụng rộng rãi, hoặc sản phẩm do giải pháp dự thi tạo ra đã được khách hàng chấp nhận (thông qua hợp đồng kinh tế bán hàng, chuyển giao giải pháp hoặc hóa đơn sản phẩm).

Trong trường hợp giải pháp dự thi đang trong quá trình sản xuất thử nghiệm thì tác giả dự thi phải chứng minh giải pháp này có khả năng áp dụng rộng rãi.

3. Hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội:

Giải pháp dự thi đã hoặc có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế, kỹ thuật, xã hội, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội; phải thể hiện được tính tiến bộ và an toàn.

Điều 9. Chấm và xếp hạng giải pháp dự thi

- Thành lập Hội đồng Giám khảo và các Tổ Giám khảo chuyên ngành bao gồm các cán bộ có chuyên môn sâu thuộc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, mỗi lĩnh vực có từ 2 người trở lên tuỳ theo số lượng Hồ sơ dự thi;

- Xây dựng thang điểm, chấm điểm các giải pháp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc và quy định của Ban Tổ chức Hội thi tỉnh;

- Đánh giá xếp hạng các giải pháp, bình xét và đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc có nhiều thành tích đóng góp cho Hội thi, cá nhân tập thể đạt giải Hội thi;

- Khi cần thiết Ban Tổ chức có thể mời các nhà khoa học, các chuyên gia có chuyên môn cao trong từng lĩnh vực cụ thể tham gia đánh giá.

Điều 10. Công bố giải thưởng và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Danh mục các giải pháp đạt từ giải khuyến khích trở lên được công bố trên Trang thông tin điện tử của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật, của các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh Hưng yên và các cơ quan truyền thông khác.

- Trong thời gian 15 ngày kể từ khi công bố,  Ban tổ chức Hội thi tiếp nhận và giải đáp các ý kiến về kết quả đánh giá xếp hạng các giải pháp. Các ý kiến phản ánh sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

- Việc xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có) thực hiện theo các quy định hiện hành.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp cùng với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thi và tổ chức thực hiện.

- Ban Tổ chức Hội thi chủ trì, chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch tổ chức, phối hợp giữa các đơn vị tuyên truyền, triển khai, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham dự Hội thi.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp: chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Hội thi tổ chức tập huấn, tuyên truyền, triển khai Hội thi tạo thành phong trào sâu rộng; tạo điều kiện tốt nhất cho tác giả, đồng tác giả các giải pháp khoa học kỹ thuật của đơn vị mình tham dự Hội thi đạt kết quả cao.

- Căn cứ vào tiến độ triển khai và yêu cầu công việc, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triệu tập các cuộc họp Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, Ban Thư ký Hội thi để giải quyết kịp thời công việc liên quan đến Hội thi.

- Ban Tổ chức Hội thi xét, lựa chọn các giải pháp tiêu biểu tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam.

- Ban Tổ chức Hội thi tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải thưởng theo quy định.

Điều 12. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến khi kết thúc Hội thi.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Ban Tổ chức Hội thi sẽ xem xét, điều chỉnh kịp thời để Hội thi đạt kết quả cao nhất./.

 

                                                                   BAN TỔ CHỨC HỘI THI

 

 link Tài liệu tải về


http://khcnhungyen.gov.vn/Userfiles/files/2877_signed.pdf

http://khcnhungyen.gov.vn/Userfiles/files/1.pdf

http://khcnhungyen.gov.vn/Userfiles/files/2.pdf

 

 

· THÔNG BÁO: Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh
· Số 358/SKHCN_VP: Về việc đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
· THÔNG BÁO: Về việc nộp hồ sơ đăng kí tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021
· QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2021
· Số 1094/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2020
· Số:1218/BKHCN-VP: V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020
· CHỈ THỊ: Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
· BÁO CÁO: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I , nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:“Nghiên cứu hiệu quả của Vitamin D3 đến giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2019”
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:"Xây dựng mô hình trồng và hoàn thiện quy trình sản xuất cây Đinh lăng và Cà gai leo"
  xem tiếp...  
 
CHUYÊN MỤC