Thứ tư Ngày 5/8/2020
 
Thông báo cần lưu ý /
NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:"Xây dựng mô hình trồng và hoàn thiện quy trình sản xuất cây Đinh lăng và Cà gai leo"
23/03/2020


Ngày 10/3/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Hội đồng tư vấn nghiệm thu dự án khoa học cấp tỉnh đã tổ chức nghiệm thu dự án "Xây dựng mô hình trồng và hoàn thiện quy trình sản xuất cây Đinh lăng và Cà gai leo" do Tru g Tâm thực nghiệm sinh học thuộc Viện Khoa học công nghệ Việt Nam chủ trì thực hiện tại huyện Văn Lâm và huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 

Dự và chủ trì hội nghị nghiệm thu, ThS. Trần Tùng Chuẩn - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn nghiệm thu dự án cùng các thành viên Hội đồng.

Qua báo cáo, ThS. Nguyễn Văn Cường - Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển thị trường thuộc Trung tâm Thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao, Chủ nhiệm dự án đã báo cáo kết quả và khẳng định cây đinh lăng và cà gai leo hoàn toàn phù hợp và có khả năng phát triển tốt trên đồng đất Hưng Yên. Từ kết quả các mô hình cho thấy cây đinh lăng và cà gai leo sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất đạt 4,99 tấn/ha/năm thứ nhất, 7,87 tấn/ha/năm thứ hai + 1,32 tấn rễ cho hiệu quả kinh tế 316-322 triệu đồng/ha/năm đối với cà gai leo; năng suất đạt 26,4 tấn thân lá, 26,2 tấn rễ củ/năm và sau 3 năm trồng cho thu lãi 808 triệu đồng đối với cây đinh lăng.

 Dự án đã nghiên cứu và hoàn thiện được quy trình kỹ thuật trồng, thâm canh cây đinh lăng và cà gai leo trong điều kiện tự nhiên, canh tác tại Hưng Yên.Trên cơ sở đó đã xây dựng bản kỹ thuật hướng dẫn kỹ thuật trồng, thâm canh cây đinh lăng và cà gai leo cung cấp cho người dân vùng dự án.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả thực hiện dự án đảm bảo mục tiêu, nội dung đề ra. Trên cơ sở đó cũng đề nghị tiếp tục nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn và đầu ra cho sản phẩm này, đồng thời tiếp tục nghiên cứu nhằm tăng năng suất cây đinh lăng và cà gai leo trên đồng đất Hưng Yên, để mở rộng mô hình cho nhân dân áp dụng.

 

· THÔNG BÁO: Kết luận của chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo tỉnh
· Số 358/SKHCN_VP: Về việc đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX
· THÔNG BÁO: Về việc nộp hồ sơ đăng kí tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước năm 2021
· QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2021
· Số 1094/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH: Về việc phê duyệt Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2020
· Số:1218/BKHCN-VP: V/v Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020
· CHỈ THỊ: Về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
· BÁO CÁO: Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I , nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:“Nghiên cứu hiệu quả của Vitamin D3 đến giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2019”
· NGHIỆM THU ĐỀ TÀI:"Xây dựng mô hình trồng và hoàn thiện quy trình sản xuất cây Đinh lăng và Cà gai leo"
  xem tiếp...  
 
CHUYÊN MỤC