Thứ sáu Ngày 5/6/2020
CHUYÊN MỤC  


 

Nội bộ
Internet (Google)
RSS



 

Nghiệm thu đề tài : “Giải pháp chủ yếu trong chuyển đổi trọng tâm từ chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2025"
19/05/2020


Ngày 12.5, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp chủ yếu trong chuyển đổi trọng tâm từ chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình sàn dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2025”. Đề tài do đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ chủ nhiệm, thời gian thực hiện từ tháng 3.3018 đến tháng 2.2020

Với mục tiêu hướng đến đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh thời gian qua, chỉ rõ những biến đổi về dân số của tỉnh, những thách thức trong việc chuyển đổi trọng tâm theo chủ trương của Đảng, trên cơ sở đó, đề xuất các nhóm giải pháp chủ yếu thực hiện việc chuyển đổi trọng tâm dân số đạt các mục tiêu chủ yếu như Nghị quyết hội nghị Trung ương VI khoá XII của Đảng đề ra, góp phần tạo động lực để phát triển bền vững kinh tế, xã hội tỉnh trong giai đoạn mới. Đề tài cung cấp hệ thống quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác dân số- kế hoạch hoá gia đình; cung cấp những thông tin chính xác, khách quan toàn diện về quá trình triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân số -kế hoạch hoá gia đình;đánh giá thực trạng, dự báo xu hướng phát triển của dân số tỉnh Hưng Yên. Đề tài đề xuất 3 nhóm giải pháp chủ yếu về vấn đề an sinh xã hội cho người cao tuổi trước xu thế già hoá dân số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giảm thiểu mất cân bằng giới tính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Quá trình triển khai thực hiện đề tài, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nghiên cứu viết 9 chuyên đề khoa học, tiến hành 2 lượt khảo sát, đánh giá kết quả triển khai công tác dân số, kế hoạch hoá trên địa bàn tỉnh;tổ chức 02 hội thảo khoa học …Dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn, qua khảo sát ,đánh giá việc thưc hiện các mục tiêu, Ban Chủ nhiệm đề tài đã chỉ rõ hạn chế, bất cập và nguyên nhân;đề xuất 6 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm chuyển đổi trọng tâm dân số kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2025. Kết quả nghiên cứu đề tài có ý nghĩa lớn cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác dân số tỉnh Hưng Yênnói chung, đối với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương  6 khoá XII nói riêng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, nhất trí nghiệm thu, đánh giá đề tài xếp loại xuất sắc.

Minh Huấn

· Nghiệm thu đề tài : “Giải pháp chủ yếu trong chuyển đổi trọng tâm từ chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình sang dân số và phát triển tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2025"
· Nghiệm thu đề tài: "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh”
· Gặp mặt kỷ niệm 61 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
· Câu chuyện khoa học: "Ai phát minh ra máy điều hòa nhiệt độ?"
· Khám Phá Khoa Học: Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
· Hội nghị Công bố nhãn hiệu chứng nhận “Vải trứng Hưng Yên”
· Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025