Thứ sáu Ngày 25/9/2020
CHUYÊN MỤC  


 

Nội bộ
Internet (Google)
RSS


 


 
TIN TỨC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&CN TỈNH HƯNG YÊN /
Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học công nghệ xử lý an toàn bức xạ phòng chụp chiếu x-quang tại một số trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh
24/02/2011

Cơ quan chủ trì: Sở Y tế tỉnh Hưng Yên Chủ nhiệm đề tài: Bs.Đỗ Xuân Hồng Thời gian thực hiện: năm 2002


i. Mục tiêu

Ứng dụng công nghệ cải tạo 2 phòng đặt máy X-quang đạt tiêu chuẩn về an toàn bức xạ trong năm

2002 làm sở để xây dựng phòng đặt máy X-quang của các đơn vị khác trong tỉnh, góp phần giảm ô nhiễm môi trường do sử dụng bức xạ.

 

 

ii. kết quả nghiên cứu

1. khảo sát các phòng x-quang khi chưa cải tạo nâng cấp

a. Trung tâm y tế huyện Kim Động:


max

max

- Máy X-quang thuộc loại nửa sóng hiệu TUR D37 (I


= 8 mA; U


= 100kV) do Đức sản xuất


năm 1980, máy không được kiểm chuẩn định kỳ, khi vận hành tạo mức liều chiếu lớn cho bệnh nhân.

- Diện tích phòng X-quang: 4,80 x 4,10m = 19,68 m2, phòng X-quang bố trí tại nơi riêng biệt, các cửa sổ, cửa ra vào làm bằng gỗ không có chì che chắn, không đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên vận hành và dân chúng.

Kết quả đo suất liều bức xạ tại một số vị trí khảo sát khi máy X-quang hoạt động nằm trong khoảng từ 0,25 µSv đến 7,20 µSv; phông môi trường: 0,17µSv. Các kết quả đo cho thấy suất liều bức xạ tại một số vị trí như cửa sổ, cửa ra vào cao hơn giới hạn cho phép đối với dân chúng. Phòng X-quang cần phải thiết kế cải tạo lại để đảm bảo an toàn bức xạ.

b. Trung tâm y tế huyện Yên Mỹ:


- Máy X-quang thuộc loại nửa sóng, hiệu RUM do Liên sản xuất năm 1954 (I


= 40mA; U    =


 

100kV); máy không được kiểm chuẩn định kỳ.


max


max


Diện tích phòng X-quang: 25 m2; tường dày 30mm làm bằng gạch nung không trát barít, các cửa ra vào phòng chụp, cửa sổ làm bằng gỗ không lót chì.

Kết quả đo suất liều bức xạ tại một số vị trí khảo sát khi máy X-quang hoạt động nằm trong khoảng từ 0,30µSv đến 49,00µSv; phông bức xạ môi trường: 0,25µSv. Kết quả khảo sát cho thấy phòng X-quang không đảm bảo an toàn bức xạ, suất liều bức xạ phát ra môi trường khi máy hoạt động vượt quá giới hạn cho phép nhiều lần. Phòng X-quang cần phải thiết kế cải tạo lại để đảm bảo an toàn bức xạ.

 

 

2. thiết kế và xây dựng cải tạo hai phòng x-quang đã khảo sát

Căn cứ các yêu cầu chung về đảm bảo an toàn bức xạ cho các phòng X-quang y tế quy định tại tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6561:1999 về “An toàn bức xạ ion hoá tại các sở y tế” các phòng X-quang được cải tạo lại theo các tiêu chí sau:


- Đảm bảo an toàn cho nhân viên bức xạ theo tiêu chuẩn cho phép.

- Đảm bảo an toàn cho dân chúng và môi trường xung quanh.

- Đảm bảo các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật và mỹ thuật.

- Đảm bảo các chỉ tiêu về kinh tế.

a. Cải tạo phòng X-quang thuộc trung tâm y tế huyện Kim Động:

Do phòng X-quang đã nằm tại vị trí riêng biệt, do vậy chỉ cần cải tạo lại mặt bằng, trát barit tường phòng X-quang, các cửa phòng X-quang được gia cố lại.

- Diện tích trát Barit dày 30 mm: 42,5 m2.

- Cửa ra vào thiết kế dạng kéo đẩy diện tích 3,08 m2, được dát chì dầy 20 mm (diện tích dát chì: 4m2).

- Cửa kính chì quan sát bệnh nhân dày 10 mm (diện tích 0,12 m2).

- Xây tường ngăn phòng điều khiển.

- Xây bịt kín một số cửa không cần thiết.

b. Cải tạo phòng X-quang thuộc trung tâm y tế huyện Yên Mỹ:

Phòng X-quang được cải tạo lại như sau:

- Trát barit tường phòng X-quang dầy 30 mm: Diện tích trát 48,5 m2.

- Cửa ra vào phòng chụp thiết kế dạng kéo đẩy diện tích 3,08 m2 được dát chì dày 20 mm (diện tích dát chì: 4 m2).

- Cửa kính chì quan sát bệnh nhân dầy 10 mm.

- Dát chì cửa gỗ phòng điều khiển, phòng rửa phim.

- Xây bịt kín một số cửa không cần thiết.

 

 

3. kiểm định chất lượng máy x-quang đặt tại 2 phòng x-quang

Cả hai phòng X-quang thuộc 2 trung tâm y tế huyện Kim Động Yên Mỹ sau khi được cải tạo nâng cấp đều được lắp đặt máy X-quang Shimadzu của Nhật Bản thay thế cho các máy X-quang cũ đã sử dụng lâu năm. Máy X-quang shimadzu là máy chụp cao tần, cả sóng hiện đại tính an toàn cao hiện được sử dụng rộng rãi trong cả nước.

Các máy này được Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân tiến hành kiểm định chất lượng theo qui trình kiểm định, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định tại ĐLVN:41:1999. 22 thông số cần đánh giá và kiểm định:

- Xác định dạng sóng cao áp.

- Đánh giá độ chính xác của điện áp đỉnh kVp.

- Đánh giá độ lặp lại của kVp.

- Đánh giá sự thay đổi điện áp đỉnh kVp ở các giá trị dòng phát tia mA và giá trị mAs.

- Đánh giá độ chính xác của thời gian phát tia.

- Xác định độ ổn định của thời gian phát tia.

- Kiểm tra độ ổn định của cường độ dòng.

- Xác định độ tuyến tính vi phân của dòng phát tia.


- Kiểm tra độ ổn định của thông số mA.

- Kiểm tra độ ổn định của thông số mAs.

- Xác định liều lối ra.

- Xác định độ tuyến tính của mR/mAs.

- Kiểm tra độ ổn định liều lối ra theo kVp.

- Kiểm tra kích thước tiêu điểm lớn.

- Kiểm tra kích thước tiêu điểm nhỏ.

- Kiểm tra độ đồng trục của chùm tia X.

- Kiểm tra độ trùng hợp trường sáng trường xạ.

- Đánh giá HVL tấm lọc.

- Xác định liều chụp phổi.

- Xác định liều chụp ổ bụng.

- Kiểm tra điện áp đỉnh chế độ chiếu.

- Xác định suất liều chế độ chiếu.

Kết quả cho thấy hầu hết các thông số đo kiểm đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo ĐLVN 41:1999. Tuy nhiên, chỉ số cao áp sai số lớn hơn 9-10%, đề nghị công ty cung cấp máy hiệu chỉnh lại cho phù hợp (sai số không vượt quá 5%).

 

 

4. Đánh giá an toàn bức xạ phòng x-quang của 2 trung tâm y tế sau khi đã cải tạo phòng và kiểm định chất lượng các máy x-quang mới

Kết quả đo kiểm cho thấy cả hai phòng X-quang sau khi cải tạo lắp đặt máy mới đều đảm bảo an toàn bức xạ theo tiêu chuẩn Việt Nam 6561:1999 (tại phòng X-quang TTYT Yên Mỹ suất liều đo được giá trị từ 0,2µSv đến 0,38µSv; tại phòng X- quang TTYT Kim Động suất liều đo được giá trị từ 0,21µSv đến 0,22µSv).

 

 

iii. kết luận

Đề tài được thực hiện làm mô hình thí điểm nhân ra diện rộng cho toàn tỉnh, góp phần giảm nguy cơ mất an toàn bức xạ cho nhân viên điều khiển máy, cộng đồng dân cư sinh hoạt lân cận phòng X-quang, mức đầu tư cải tạo vừa phải, phù hợp với khả năng tài chính của các đơn vị.

- Kết quả thực hiện của đề tài đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra.

- Quá trình thực hiện đã tuân thủ các qui định về tài chính và đầu tư xây dựng.

- Việc áp dụng theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6561:1999 điều kiện bắt buộc phải áp dụng đối với các cơ sở sử dụng X-quang chẩn đoán khi tiến hành xin cấp phép hoạt động.

· Điều tra khảo sát, Đánh giá hiện trạng trữ lượng, chất luợng, xây dựng quy hoạch khai thác và sử dụng nguồn cát Đen có hiệu quả
· ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUI HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ(KH&CN)VÀ THỢ BẬC CAO TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRỮ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC MỎ ĐẤT SÉT TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT, ĐỀ XUẤT QUẢN LÝ QUI HOẠCH ĐỘ CAO XÂY DỰNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
· XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG TRŨNG Ở MỘT SỐ XÃ VÙNG SÂU, XA HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO, ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở HUYỆN ÂN THI
· TỔNG KẾT CÁC LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI RA DIỆN RỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, CHỌN LỌC, BỒI DỤC NHÂN GIỐNG GÀ ĐÔNG TẢO
· DỰ ÁN: THÂM CANH PHÁT TRIỂN ĐẶC SẢN NHÃN LỒNG HƯNG YÊN
· ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIẾN BỘ(KTTB)XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC MÙA CÁCH NĂM NHẰM PHÁT TRIỂN NHÃN LỒNG ĐẶC SẢN HƯNG YÊN
  xem tiếp...