Thứ sáu Ngày 25/9/2020
CHUYÊN MỤC  


 

Nội bộ
Internet (Google)
RSS


 


 
TIN TỨC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KH&CN TỈNH HƯNG YÊN /
Xây dựng hệ thống phần mềm và xác thực chữ ký điện tử
24/02/2011

Cơ quan chủ trì: Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hưng Yên
Chủ nhiệm đề tài: Ks. Bùi Văn Sỹ - Phó giám đốc
Thời gian thực hiện: Năm 2006.


i. Mục tiêu

Nghiên cứu và xây dựng phần mềm chữ ký điện tử. Ký trên các văn bản MS-WORD và chứng thực chữ ký của những văn bản đã được ký bằng chữ ký điện tử của phần mềm. Bước đầu làm sở để có thể phát triển thành một hệ thống tạo và chứng thực chữ ký điện tử rộng rãi.

 

 

ii. kết quả nghiên cứu

1. lý thuyết số làm cơ sở cho các hệ mật mã

Lý thuyết số là một thành phần của toán học nhằm giải quyết các đặc tính của tất cả các số, nó là cơ sở để xây dựng các thuật toán trong các hệ mật.

thuyết đồng số học modulo sở toán học cần thiết trong việc xây dựng các thuật toán cho hệ mật, đặc biệt là cho các hệ mật khoá công khai, tiêu biểu là hệ mật RSA.

 

 

2. lý thuyết mật mã

thuyết mật khoa học nghiên cứu các hệ mật nhằm đảm bảo tính riêng xác thực của dữ liệu.

 

 

3. lý thuyết chữ ký điện tử

Chữ ký số là đoạn dữ liệu nhắn đính kèm với văn bản gốc để chứng thực tác giả (người ký văn bản) của văn bản và giúp người nhận kiểm tra tính toàn vẹn của nội dung văn bản gốc. Trong giao dịch thương mại, các tài liệu trên giấy có giá trị cam kết giao hẹn với nhau (như ngân phiếu) thì bên gửi đoạn tin là bên có khả năng làm giả nhiều nhất. Ngay cả khi nếu như việc xác thực là một biện pháp hiệu quả ngăn ngừa các xâm nhập việc trao đổi các đoạn tin thì cũng không thể ngăn ngừa được việc giả mạo do chính bên nhận tạo ra. Trong các trường hợp đó việc xác thực thường dựa vào chữ ký điện tử để xác nhận các điều khoản đã cam kết giao hẹn với nhau trên “giấy trắng mực đen”, và đó cũng là cơ sở pháp lý khi có tranh chấp.

4. quy trình tìm số nguyên tố

a. Phân tích:

Sơ đồ use case:

 

 


 

Quản trị hệ thống


Tìm số ng tố


 

Phần mềm tìm số ng tố


b. Mô tả thuật toán:

Để tính toán được các số lớn phục vụ cho việc tìm kiếm các số nguyên tố các tính toán sau này chúng ta phải cài đặt các thuật toán:

- Cộng hai số (add).

- Trừ hai số (Subj).

- Nhân một số nguyên lớn với một số nguyên <10 (MultNum).

- Nhân hai số (M ult): Nhân hai số nguyên lớn.

- Thêm các số 0 vào trước một số (Shr).

- Phép chia lấy phần dư (DivMod).

- Phép chia lấy phần nguyên (Division).

- Tìm ước số chung lớn nhất của hai số (gcd).

- Tìm số nghịch đảo của một số (Inv).

- Tìm các số nguyên tố nhỏ (InitPrime).

- Phép tính luỹ thừa modulo (ExpMod).

- Chuyển số từ hệ thập phân sang hệ nhị phân (DecToBin).

- Chuyển từ hệ nhị phân sang hệ thập phân (BinToDec).

- Chuyển từ hệ thập phân sang hệ thập lục phân (DecToHex).

- Chuyển từ hệ thập lục phân sang hệ thập phân (HexToDec).

c. Quy trình thực hiện:

- Tìm một số nguyên tố ban đầu độ dài chữ số d m độ dài tối thiểu số nguyên tố cần


tìm.


 

- Thực hiện phép gán p1= p và d1= d.

- Tìm một số k1< 2(p1+1) sao cho p2=2k1p1+1 có d2=2d1 chữ số hay d2=2d1-1.

- Tìm một số a1

- Kiểm tra điều kiện a1k1p1= -1 (mod p2) =1. Nếu thoả mãn điều kiện thì p2 số nguyên tố


chuyển sang thực hiện bước 6. Ngược lại ta quay lại thực hiện bước 3.

- Kiểm tra p2 xem d2>=m. Nếu d2 thì thực hiện phép gán p=p2, d=d2 quay lại từ bước

2. Ngược lại nếu d2>=m thì p2 là số nguyên tố cần tìm.

 

 

5. sinh cặp khoá mã công khai

 

 

6. Mã hoá thông tin

 

 

7. quy trình tạo và xác thực chữ ký điện tử

a) Sơ đồ use case:


VB

 

 

 


 

người dùng


KT chữ ký

 

 

 

chuyển VB vào phần mềm qlý HSCV


Phần mềm ký và xác thực chữ ký


 

 

b. Quy trình thực hiện:

- Mở văn bản cần ký trên chương trình soạn thảo văn bản MS WORD.

- Phần mềm sẽ tiến hành đọc nội dung văn bản sử dụng thuật toán băm MD 5 để thu được một đoạn văn bản dấu vết có độ dài chuẩn là d.

- Dùng khoá bí mật của người ký để tạo chữ ký với văn bản dấu vết D, sử dụng thuật toán RSA.

- Sau khi đã tạo được chữ cho văn bản, phần mềm sẽ tự động ghép vào cuối nội dung của văn


bản.


 

- Hoàn tất, văn bản đã được ký.

c. Quy trình thực hiện kiểm tra chữ ký:

- Mở tệp văn bản cần kiểm tra chữ ký trong chương trình MS WORD.

- Tiến hành đọc nội dung toàn bộ văn bản dùng chữ ký, sau đó tách riêng từng phần nội dung văn


bản và chữ ký.

- Phần chữ ký, dùng khoá công khai của người thuật toán RSA để giải chữ thu được đoạn văn bản dấu vết ban đầu D.

- Phần nội dung văn bản, được đưa vào thuật toán băm để băm thành đoạn văn bản dấu vết độ dài chuẩn D’.

- Tiến hành so sánh 2 đoạn văn bản dấu vết D và D’:

Nếu D=D’ văn bản đã được kiểm tra là đúng ban đầu của người ký. Nếu D<> D’ văn bản đã bị sửa đổi sau khi ký, chữ ký không đúng.

d. Quá trình chuyển văn bản vào phần mềm quản lý hồ sơ công việc:

- Một văn bản đã được ký và đang mở một tệp văn bản đã ký trên phần mềm MS WORD.

- Đọc nội dung văn bản có kèm theo chữ ký.

- Tạo mới một văn bản đi trong phần mềm QLHSCV.

- Lưu nội dung văn bản, người trích yếu nội dung vào văn bản đi mới được tạo bước


trên.


 

- Ghi lại văn bản đi trong phần mềm quản lý HSCV.

e. Các thuật toán sử dụng: Thuật toán mã hoá RSA, thuật toán băm MD5.

 

 

8. Phần mềm tạo và xác thực chữ ký điện tử


Phần mềm tạo và xác thực chữ ký điện tử thực hiện được các chức năng sau:

- Tìm số nguyên tố để sinh cặp khoá mã công khai.

- Sinh các cặp mã khoá công khai để dùng cho mã hoá và chữ ký điện tử.

- Thực hiện việc mã hoá và giải mã các tệp văn bản.

- Thực hiện ký bằng chữ ký điện tử và kiểm tra chữ ký trên một tệp văn bản MS WORD.

- Tích hợp thực hiện bằng chữ số kiểm tra chữ điện tử trên văn bản đang soạn trong

MSWORD.

- Chuyển văn bản đã ký vào chương trình quản lý hồ sơ công việc.

- Thêm mới người sử dụng khoá công khai của người đó vào chương trình, xuất khoá công khai của người dùng ra tệp để có thể chuyển cho những người cần xác định chữ ký điện tử hoặc có nhu cầu mã hoá để gửi cho người có cặp khoá đó.

 

 

iii. kết luận

Đã triển khai thành công đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm tạo và xác thực chữ ký điện tử trong hệ thống mạng WAN của tỉnh. Kết quả nghiên cứu mang lại những lợi ích sau:

- Thay đổi các quy trình làm việc: Thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển đổi những quy trình điện tử đang tồn tại sang quy trình điện tử sử dụng chữ ký điện tử, phát triển quy trình điện tử sử dụng chữ ký điện tử đối với những quy trình thủ công, cũng như các ứng dụng liên cơ quan, trong nội bộ cơ quan quản lý nhà nước.

- Tiết kiệm thời gian.

- Tiết kiệm chi phí.

- Chất lượng và khả năng tích hợp dữ liệu được nâng cao.

· Điều tra khảo sát, Đánh giá hiện trạng trữ lượng, chất luợng, xây dựng quy hoạch khai thác và sử dụng nguồn cát Đen có hiệu quả
· ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUI HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ(KH&CN)VÀ THỢ BẬC CAO TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRỮ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC MỎ ĐẤT SÉT TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT, ĐỀ XUẤT QUẢN LÝ QUI HOẠCH ĐỘ CAO XÂY DỰNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
· XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG TRŨNG Ở MỘT SỐ XÃ VÙNG SÂU, XA HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO, ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở HUYỆN ÂN THI
· TỔNG KẾT CÁC LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI RA DIỆN RỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
· ĐIỀU TRA, CHỌN LỌC, BỒI DỤC NHÂN GIỐNG GÀ ĐÔNG TẢO
· DỰ ÁN: THÂM CANH PHÁT TRIỂN ĐẶC SẢN NHÃN LỒNG HƯNG YÊN
· ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TIẾN BỘ(KTTB)XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÂM CANH KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐƯỢC MÙA CÁCH NĂM NHẰM PHÁT TRIỂN NHÃN LỒNG ĐẶC SẢN HƯNG YÊN
  xem tiếp...