Thứ ba Ngày 29/9/2020
 
SỐ 03 NĂM 2020 /
Chương trình hỗ trợ xây dựng hầm Biogas
08/08/2012


Trong những năm qua, trên địa bàn toàn tỉnh, các mô hình chăn nuôi-gia súc gia cầm theo hướng tập trung với quy mô trang trại phát triển mạnh. Mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân từng bước thoát nghèo tiến tới làm giàu trên quê hương mình. Nhưng bên cạnh đó chất thải trong chăn nuôi đã làm ô nhiễm môi trường, đặc biệt là nguồn nước. Để khắc phục tình trạng ô nhiễm và khuyến khích hộ chăn nuôi tận dụng nguồn chất thải sinh khí đốt, tiết kiệm được nguồn chi phí nhiên liệu đáng kể, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã triển khai thực hiện "Chương  trình hỗ trợ xây mới hầm khí Biogas cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên". Kết quả là đã có hàng trăm hầm Biogas được hỗ trợ xây mới, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tận dụng chất thải chăn nuôi làm chất đốt sinh hoạt, phân bón cho cây trồng.

Năm 2012, thực hiện kế hoạch Khoa học và Công nghệ của tỉnh, Sở KH&CN tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây mới hầm Biogas đến các hộ gia đình và các trang trại chăn nuôi trên toàn tỉnh cụ thể: với mỗi hầm xây mới có thể tích dưới 10m  sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng, thể tích trên 10m  sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi còn được hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật vận hành để hiệu quả của hầm Biogas được tốt nhất.

            Điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ là các hộ gia đình, trang trại có chăn nuôi gia súc-gia cầm với số lượng ổn định, lâu dài; đảm bảo mặt bằng xây dựng; có đủ kinh phí xây dựng; tự nguyện làm đơn Đăng ký theo mẫu của Sở KH&CN, có xác nhận của UBND xã và gửi về Sở KH&CN theo quy định.

    Phương Đông

Sở KH&CN

· Sơ kết nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân rộng mô hình bảo quản quả và kéo dài thời gian chín trên cây bằng chế phẩm sinh học cho vùng cây ăn quả ở Hưng Yên
· Báo cáo tổng kết dự án: Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm năng suất chất lượng cao ở một số địa phương của tỉnh Hưng Yên
· Chương trình hỗ trợ xây dựng hầm Biogas
· Công bố việc áp dụng bảng phân loại hàng hóa & dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10
· Luật đo lường sắp có hiệu lực thi hành
· Phê duyệt danh mục các dự án thuộc chương trình 68