Thứ sáu Ngày 25/9/2020
 
SỐ 03 NĂM 2020 /
Báo cáo tổng kết dự án: Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm năng suất chất lượng cao ở một số địa phương của tỉnh Hưng Yên
08/08/2012


Ngày 27/3/2012, tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ diễn ra Hội nghị tổng kết, đánh giá việc thực hiện Dự án: “Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm năng suất chất lượng cao ở một số địa phương của tỉnh Hưng Yên” do Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thực hiện. Hội nghị do đồng chí Lê Thị Thắm - Phó giám đốc thường trực Sở chủ trì cùng sự tham gia của các đồng chí đại diện cho các phòng chuyên môn của Sở.

Năm 2011, Trung tâm nghiên cứu gia cầm Thụy Phương thực hiện Dự án: Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm năng suất chất lượng cao ở một số địa phương của tỉnh Hưng Yên, cụ thể tại 04 xã là Hải Triều, Đức Thắng (huyện Tiên Lữ), Đoàn Đào, Tống Phan (huyện Phù Cừ). Với mục tiêu của dự án là hoàn thiện được qui trình chăn nuôi đối với giống gà HA1, HA2 lấy trứng thương phẩm và ngan R71SL trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự án được triển khai tại 120 hộ với qui mô 5.600 gà HA1 và HA2 lấy trứng thương phẩm tại xã Hải Triều và xã Đức Thắng. Ngan Pháp sinh sản với qui mô 1.500 con tại xã Đoàn Đào. Ngan pháp R71SL thương phẩm tại xã Tống Phan và xã Hải Triều với số lượng 2.400 con.

Qua một năm thực hiện dự án đã thu được những kết quả khả quan:

- Với ngan thương phẩm từ giai đoạn sơ sinh đến giết thịt:

+ Tại xã Hải Triều tỷ lệ nuôi sống là 97% và trọng lượng của ngan trống là 4,2kg, mái là 2,5kg.

+ Tại xã Tống Phan tỷ lệ nuôi sống là 98%, trọng lượng của ngan trống là 4,5kg, ngan mái là 2,6kg. Lợi nhuận/100 con ngan thịt là 7.698.500 đồng.

- Với ngan sinh sản tại xã Đoàn Đào tỷ lệ nuôi sống là 97%, trọng lượng ngan trống đạt 4,6kg, mái đạt 2,4kg.

 - Đối với gà HA1 và HA2:

+ Tại xã Hải Triều tỷ lệ nuôi sống đạt 91%, tỷ lệ đẻ bình quân đạt 61,5%. Lợi nhuận/10 trứng là 3.000 đồng.

+ Tại xã Đức Thắng tỷ lệ nuôi sống đạt 90%, tỷ lệ đẻ bình quân là 63,5%. Lợi nhuận /10 trứng là 3.200 đồng.

Với những kết quả thu được dự án đã được đánh giá cao, tuy nhiên báo cáo tổng kết chưa thể hiện được sự so sánh giữa các mô hình để thấy được tính ưu việt và hiệu quả của các giống gia cầm mà Trung tâm đã cung cấp. Ngoài ra mô hình cũng cần được triển khai trên qui mô lớn và rộng hơn để thấy rõ được tính hiệu quả hàng hóa.

Tạ Thị Đức

Sở KH&CN

 

· Sơ kết nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân rộng mô hình bảo quản quả và kéo dài thời gian chín trên cây bằng chế phẩm sinh học cho vùng cây ăn quả ở Hưng Yên
· Báo cáo tổng kết dự án: Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm năng suất chất lượng cao ở một số địa phương của tỉnh Hưng Yên
· Chương trình hỗ trợ xây dựng hầm Biogas
· Công bố việc áp dụng bảng phân loại hàng hóa & dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10
· Luật đo lường sắp có hiệu lực thi hành
· Phê duyệt danh mục các dự án thuộc chương trình 68