Số công văn: 1218/BKHCN-VP

Trích yếu nội dung:

Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020

Tệp đính kèm:

Tên tệp
Thao tác
FILE_20200505_152638_1104430436-5-5-2020-11-6-2020--22-17-210.pdf

Liên kết