Ban giám đốc

GIỚI THIỆU BAN GIÁM ĐỐC

1. Đồng chí Trần Tùng Chuẩn -  Giám Đốc  Sở

          

Năm sinh : 1976

Chức vụ chính quyền: Giám đốc  Sở

Quê quán: Lương Tài – Văn Lâm - Hưng Yên

Nơi ở hiện nay:  Phường Quang Trung, Thành phố Hưng yên

Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ

Chuyên ngành: Tự Động Hóa

Trình độ lý luận: Cao Cấp

Ngạch công chức: 01.002

Email: chuantdchy@gmail.com

- Phụ trách, điều hành chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật toàn bộ hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, bảo vệ nội bộ; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; tổng hợp, hành chính, quản trị; kế hoạch và tài chính; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; hoạt động quản lý nhà nước khoa học và công nghệ; phòng chống tham nhũng; hợp tác quốc tế, hợp tác về khoa học và công nghệ ngoài tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng , đơn vị trực thuộc sở: 

- Chịu trách nhiệm xuất bản Bản tin KH&CN. Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

- Chủ tài khoản của Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ giao

2. Đồng chí Nguyễn Thái Kiều Ngân- Phó Giám Đốc Sở

Năm sinh: 1975

Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở

Quê quán:  Lệ Xá -Tiên Lữ- Hưng Yên

Nơi ở hiện nay: Thành Phố Hưng Yên

Trình độ chuyên môn: Cử Nhân

Trình độ chính trị: Cao cấp

Email: ngankhcn@gmail.com

-Trực tiếp phụ trách các phòng , đơn vị: Phòng Quản lý Khoa học ; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN; Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN.

-Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ các huyện,thị xã, thành phố; các hội ,đoàn thể.

-Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh;

- Thực hiện nhiệm vụ khác  do Giám đốc Sở phân công

3. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám Đốc Sở

Năm sinh: 1983

Chức vụ chính quyền: Phó Giám đốc Sở

Quê quán: Phường Phùng Chí Kiên - Thị xã Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên.

Nơi ở hiện nay: Số 81- Đường Nguyễn Công Hoan - Phường Lê Lợi - Thành phố Hưng Yên- tỉnh Hưng Yên.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngạch công chức: Chuyên viên.

Email:hnforever@gmail.com

-Trực tiếp phụ trách các phòng , đơn vị: Văn phòng Sở và Phòng Quản Lý chuyên ngành

-Theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ của các sở, ban , ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh.

-Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo ...của tỉnh theo sự phân công của Giám đốc Sở

- Thực hiện nhiệm vụ khác  do Giám đốc Sở phân công

Liên kết