Bản tin số 2 năm 2021 - Tạp trí Khoa học và Công nghệ

Một số nội dung chính trong số 2/2021 - Tạp trí Khoa học và Công nghệ:

1. Những điểm chính trong THÔNG TƯ 01/2021/TT-BKHCN;

2. Thư Chúc Mừng CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18/5;

3. Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên “DÂN VẬN KHÉO” TRONG THỰC HIỆN các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở địa phương, cơ sở;

4. Thực hiện một số điểm mới KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIII;

5. Đẩy mạnh công tác PHÂN LUỒNG, HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TỈNH HƯNG YÊN;

6. Tuổi trẻ Hưng Yên đi đầu trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ....

.

Liên kết