Bế mạc kỳ họp thứ Mười tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVII

Ngày 07/12/2023, Kỳ họp thứ Mười tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026 bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Dự họp gồm có các ông: Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ông, bà trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Toàn cảnh Kỳ họp thứ Mười tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021-2026

 

Đầu phiên làm việc, ông Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả ý kiến thảo luận tại các tổ chiều ngày 06/12/2023. Kết quả thảo luận tại 05 tổ, có 82 đại biểu tham dự đã có 39 lượt ý kiến phát biểu. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, đánh giá toàn diện, khách quan đối với các nội dung trình Kỳ họp. Các đại biểu đánh giá cao kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan quan tâm một số nội dung sau: Đề nghị tỉnh quan tâm có cơ chế hỗ trợ cho các xã để sớm về đích xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tỉnh kiến nghị với Trung ương hướng dẫn giải quyết vướng mắc, khó khăn cho tỉnh Hưng Yên trong việc triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, trong đó có hướng dẫn các thủ tục xử lý đối với đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền, không có giấy tờ hoặc có nhưng không lưu giữ được, không đủ điều kiện để công nhận đất ở; tỉnh quan tâm xây dựng mạng lưới cấp nước liên thông trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh phân vùng cấp nước sạch linh hoạt; đẩy nhanh việc thực hiện đề án xây dựng các trạm xử lý nước thải để xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước; quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường tỉnh 377 đoạn từ Đông Tảo đi Văn Giang, do tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến giao thông đi lại của nhân dân; tỉnh sớm ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập cho năm học 2023-2024 làm căn cứ để thu học phí trên địa bàn; nghiên cứu ban hành chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh...

 Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể Thao và Du lịch đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các vấn đề: Việc tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045 để đảm bảo thực hiện định hướng quy hoạch đô thị tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác kiểm tra, thanh tra và đôn đốc chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng chợ Phố Hiến trong quá trình triển khai thực hiện dự án; tình hình, tiến độ Dự án khu dân cư đô thị kết hợp dịch vụ và công viên hồ An Vũ, các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố Hưng Yên theo danh mục tại Quyết định số 2246/QĐ-UBND; việc triển khai và đề xuất giải pháp công tác chuyển đổi số đối với ngành kế hoạch nói chung và trong theo dõi đầu tư công nói riêng; phương hướng xử lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian tới đối với một số công trình nước sạch nông thôn được đầu tư từ ngân sách đã được chuyển giao cho các doanh nghiệp quản lý vận hành chưa đúng quy định và đã được thanh tra tỉnh kiến nghị; đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những bất cập của việc thực hiện phân vùng cấp nước cho các nhà máy cấp nước theo quyết định số 2416/QĐ-UB ngày 28/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp và những tồn tại hạn chế trong việc phát triển loại hình kinh tế này từ đó đưa ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới; giải pháp đối với tình trạng ô nhiễm môi trường của các làng nghề, việc xử lý rác thải sinh hoạt ở nông thôn; công tác chuyển đổi số của ngành tài nguyên và môi trường nói chung và trong lĩnh vực đất đai nói riêng; việc đầu tư xây dựng và sử dụng cơ sở vật chất thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với việc phát triển du lịch; giải pháp của Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể khi mà hiện nay những nghệ nhân, người nắm giữ di sản văn hoá phi vật thể phần lớn tuổi đã cao, kinh tế còn gặp khó khăn đã phần nào ảnh hưởng đến việc truyền dạy cho thể hệ trẻ, có nguy cơ mai một, thất truyền; đánh giá kết quả thực hiện đến thời điểm hiện nay và giải pháp để đạt được mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025 đã đề ra tại Nghị quyết số 133/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu tại Kỳ họp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu tại Kỳ họp

Tại Kỳ họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm như: Việc thực hiện mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên; giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường trên hệ thống sông Bắc Hưng Hải; giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt; giải ngân vốn đầu tư công trung hạn; việc phát triển kinh tế vùng bãi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đến nay trong 17 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thì 11 chỉ tiêu đã đạt và vượt như: chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu thu ngân sách, chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều... để đạt được kết quả này là sự phấn đấu, khát vọng phát triển, sự đoàn kết, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2024: Các cấp, các ngành tập trung, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội Trung ương giao như chỉ tiêu thu ngân sách, chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế 7,5-8%; hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới (100% các xã về đích xây dựng nông thôn mới); tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện tốt Đề án giải phóng mặt bằng tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh; tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành biểu quyết

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành biểu quyết

Tiếp theo, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất cao, biểu quyết thông qua 32 nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Năm 2024 có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm quyết định để về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025; trong bối cảnh có nhiều thời cơ, đan xen không ít khó khăn, thách thức. Để đưa tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành, triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm thực hiện thắng lợi ở mức cao nhất mục tiêu, nhiêm vụ năm 2024.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc Kỳ họp

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản phát biểu bế mạc Kỳ họp

Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp , Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh thay mặt Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, cử tri và Nhân dân trong tỉnh phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Duy Tùng

Nguồn: https://hungyen.gov.vn/portal/Pages/2023-12-7/Be-mac-ky-hop-thu-Muoi-tam-Hoi-dong-nhan-dan-tinh-813fra.aspx

Liên kết