Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở KH&CN

Ngày 18/8/2023 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1730/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở KH&CN. Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định số 1730/QĐ-UBND.

Tải xuống

Liên kết