Cục ATBXHN tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh hạt nhân cho Đại hội đại biểu toàn

Sáng ngày 24/01/2021 tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục ATBXHN đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hạt nhân cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Cục ATBXHN đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ nhân lực và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo đảm an ninh hạt nhân và ứng phó sự cố cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ ngày 25/1 đến 2/2/2021.

Phát biểu tại buổi Lễ, Cục trưởng Nguyễn Tuấn Khải đã quán triệt sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao, yêu cầu các cán bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, tuân thủ nghiêm túc kế hoạch đã được phê duyệt, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh cảnh vệ để không xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Ngay sau đó, đoàn đã di chuyển ra Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thực hiện công tác triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, bao gồm phân công các nhóm theo các khu vực của hội nghị, lắp đặt hai cổng phát hiện phóng xạ và các trang thiết bị đo đạc phóng xạ. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh phóng xạ và hạt nhân được thực hiện nghiêm túc trong toàn bộ thời gian diễn ra Đại hội.
 


 

Cổng TTĐT Bộ Khoa học và Công nghệ (most.gov.vn)

Liên kết