Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ “Đánh giá phần thiết kế công nghệ hệ thống thu gom xử lý nước thải y tế cho mộ số cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”

Ngày 23/4/2024 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ “Đánh giá phần thiết kế công nghệ hệ thống thu gom xử lý nước thải y tế cho mộ số cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” do Sở Y tế làm chủ đầu tư theo qui định của pháp luật hiện hành.

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Dự và chủ trì hội nghị có PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên – Chủ tịch Hội đồng kha học ngành Môi trường và Năng lượng, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá công nghệ; , Phó Chủ tịch Hội đồng; Các ủy viên phản biện: PGS.TS. Đoàn Thu Hà - Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật tài nguyên nước, trường Đại học Thủy lợi, Ủy viên phản biện 1; PGS.TS. Trần Thị Hiền Hoa – Phó Trưởng Bộ môn Cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Ủy viên phản biện 2; Các ủy viên Hội đồng: TS. Nguyễn Xuân Huân - Phó Trưởng phòng Thí nghiệm nghiên cứu, Khoa Môi trường, Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; ThS. Đào Mạnh Hùng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên; ThS. Đào Hải Ngư - Chuyên viên phòng Quản lý Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hưng Yên; KS. Bùi Tuấn Minh - Chuyên viên phòng Quản lý Hạ tầng kỹ thuật và nhà ở, Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên và ThS. Vũ Tiến Giáp - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị còn có ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Đại diện Sở Y tế; đại diện các sở, ngành liên quan.

Đại diện Đầu tư báo cáo lựa chọn công nghệ

Dự án dự kiến được đầu tư thực hiện tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Trung tâm Y tế huyện Phù Cừ, trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm và Trung tâm pháp y và giám định y khoa. Công nghệ áp dụng để đảm bảo đạt cột A, QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế cho các trạm y tế cần phải áp dụng thiết bị hợp khối sử dụng công nghệ: AO.

ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến

Các thành viên Hội đồng, các đại biểu đã tham gia ý kiến đều đánh giá cao khả năng phân tích, đánh giá trình độ công nghệ, lựa chọn công nghệ, khả năng áp dụng, quy mô và tính khả thi khi thực hiện của dự án. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng và đại biểu cũng đề nghị Chủ dự án, đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, đánh giá để tìm ra được yếu tố cốt lõi để lựa chọn công nghệ phù hợp, phương pháp xử lý nước thải phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương (lưu lượng nước thải, gần hay xa khu dân cư,…) nhằm giảm chi phí đầu tư; Cần thuyết minh thêm tính ưu việt của công nghệ này đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn; Bổ sung kế hoạch đào tạo, chuyển giao vận hành công nghệ; Cần đánh giá kỹ hơn về tác động môi trường của công nghệ, dự án,…

PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên – Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá công nghệ phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn đánh giá công nghệ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc phản biện nội dung, phương pháp cũng như các phương án khả thi của dự án.  PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên cho biết công nghệ mà dự án lựa chọn là công nghệ tương đối tiên tiến nằm trong công nghệ khuyến khích chuyển giao, phù hợp với phương án thực hiện của dự án. Các phương án và công nghệ đưa ra trong dự án có tính khả thi để thực hiện đảm bảo mục tiêu Đầu tư hệ thống thu gom và xử lý toàn bộ lượng nước thải y tế của các cơ sở y tế được chọ thuộc tỉnh Hưng Yên, đảm bảo nước thải y tế sau xử lý đạt Cột A, QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Qua đó có thể giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nước thải tại các cơ sở y tế xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên cũng đề nghị Chủ dự án và đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng và các đại biểu, tập trung vào làm rõ thêm cơ sở lựa chọn công nghệ, tính toán công suất xử lý; điều kiện sử dụng công nghệ; phương án chuyển giao công nghệ, duy trì hoạt động của hệ thống sau đầu tư; viện dẫn minh chứng hiệu quả đã áp dụng của công nghệ. Trên cơ sở đó, khẩn trương hoàn thiện thuyết minh dự án đầu tư, hồ sơ tư vấn để căn cứ Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đầu tư trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kết quả đánh giá: 9/9 thành viên Hội đồng thông qua dự án đầu tư sau khi đã hoàn thiện thuyết minh theo ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng.

 

Phương Đông - Trường Long.

Liên kết