HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KH&CN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2024

Ngày 19/01/2024, Tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2024.

   

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh; ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Các thành viên Hội đồng KH&CN tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; Lãnh đạo UBND và các phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng của các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị chủ trì, thực hiện nhiệm vụ KH&CN và ban chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2024.

   

ThS. Nguyễn Xuân Hải – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch KHCN 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024

Báo cáo tại hội nghị, ThS. Nguyễn Xuân Hải – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2023, công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2024.

Theo báo cáo năm 2023 KHCN đã tập trung vào thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trên tất các các lĩnh vực: đã tham mưu xây dựng, trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật; 09 văn bản chỉ đạo điều hành. Tham gia ý kiến về công nghệ cho 38 dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh; 03 hội đồng đánh giá công nghệ dự án đầu tư; tổ chức 03 hội thảo với gần 500 tổ chức, doanh nghiệp, người sản xuất trên địa bàn tỉnh; cấp 01 cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ; 01 cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ. Hỗ trợ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước cho 05 đơn vị và 01 cá nhân với 24 nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp; cấp 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Long nhãn Hưng Yên”; 60 giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý “Hưng Yên”; Hỗ trợ 03 doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; 03 doanh nghiệp tham gia chuỗi sự kiện kết nối cung cầu Techfest vùng đồng bằng sông Hồng tại tỉnh Nam Định; tập huấn kiến thức về sở hữu trí tuệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gần 1500 đoàn viên, thanh niên, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các cán bộ, công chức quản lý tại các địa phương; Phối hợp với Tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức “Ngày hội sáng tạo, khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên, sinh viên” và 15 tin bài, phóng sự tuyên truyền về phong trào lao động đổi mới sáng tạo; Tổ chức 02 cuộc họp của Hội đồng sáng kiến tỉnh xét và đề nghị công nhận 42 sáng kiến; hỗ trợ 03 sáng kiến áp dụng nhân rộng trên địa bàn tỉnh (Trường THPT Phù Cừ; Trường THPT Văn Giang).

ThS. Nguyễn Xuân Hải – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch KHCN 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024

Thẩm định cấp 28 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 24 chứng chỉ nhân viên bức xạ; tập huấn, đào tạo nghiệp vụ an toàn bức xạ và hạt nhân cho hơn 50 đơn vị/người làm công việc bức xạ; 15 cán bộ chuyên môn tại Sở; Điều tra, xây dựng bộ dữ liệu phông phóng xạ môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023 với gần 3.500 điểm đo trên toàn tỉnh. Ban hành 43 bản thông báo công bố hợp quy, 18 bản thông báo công bố hợp chuẩn, tiếp nhận 529 bản đăng ký kiểm tra chất lượng, hàng hóa, nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng hàng hóa nhập khẩu cho 30 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức 08 lớp tập huấn về: “Hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015” cho hơn 710 lượt học viên; Khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường tại 38 đơn vị kinh doanh xăng, dầu, điện – điện tử; thực hiện kiểm định đối với 20.363 phương tiện đo (PTĐ) các loại: hiệu chỉnh, kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho 19.923PTĐ; loại bỏ 440 PTĐ các loại.

Tiến hành thanh tra 12 cuộc tại 112 cơ sở; tiến hành kiểm tra tại 148 cơ sở sản xuất, kinh doanh về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các lĩnh vực điện, điện tử; kinh doanh nước sạch, xăng dầu, cân, hàng hóa lưu thông trên thị trường,… xử phạt vi phạm hành chính: 7.500.000 đồng.

Năm 2023 thực hiện 50 nhiệm vụ KH&CN, trong đó: 39 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2022; 11 nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2023 đảm bảo nội dung, tiến độ, sử dụng nguồn kinh phí theo quy định.

ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Kế hoạch KHC&N năm 2024

Công tác xây dựng kế hoạch năm 2024 với 78 phiếu đề xuất mới, Hội đồng đã thảo luận thống nhất và trình UBND tỉnh phê duyệt tại hành Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 15/01/2024 phê duyệt Kế hoạch khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 2024 với tổng số 42 nhiệm vụ KH&CN, trong đó: 27 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2023; 15 nhiệm vụ bắt đầu thực hiện từ năm 2024 (Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 15 nhiệm vụ; kỹ thuật và công nghệ: 05 nhiệm vụ; y tế, môi trường, công nghệ thông tin: 05 nhiệm vụ; khoa học xã hội và nhân văn: 06 nhiệm vụ; an ninh, quốc phòng: 03 nhiệm vụ; Đối ứng thực hiện các đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia: 01 nhiệm vụ; Các nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2021-2025: 03 nhiệm vụ; Chương trình quốc gia hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 và Đề án đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam: 04 nhiệm vụ; các hoạt động ứng dụng, chuyển giao thành tựu khoa học và công nghệ; Tăng cường quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với tổng kinh phí thực hiện 27,273 tỷ đồng.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận và ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: kinh phí chi cho nhiệm vụ khoa học và công nghệ từ ngân sách nhà nước; ngân sách đối ứng, phương pháp xử lý tài sản hình thành qua thực hiện nhiệm vụ; kinh phí và nội dung chuyển tiếp từ 2023 sang 2024 thực hiện theo quy định; công tác bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ đã hoàn thành,…

Sở Khoa học và Công nghệ đã trả lời các ý kiến trao đổi, thắc mắc của đại biểu tham dự hội nghị theo thẩm quyền và theo đúng quy định hiện hành.

TS. Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

 

Cũng tại Hội nghị, TS. Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023

ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Cùng đó ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023

 

TS. Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến

Phát biểu Chỉ đạo và kết luận, TS. Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên đánh giá rất cao kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2023. Kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã trực tiếp tác động vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương và trực tiếp đến nâng cao đời sống nhân dân. TS. Nguyễn Duy Hưng cũng đánh giá rất cao tinh thần và trách nhiệm của các thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể và địa phương đã cùng với Sở Khoa học và công nghệ đã từng bước đổi mới, sáng tạo để thực hiện tốt từ khâu xây dựng kế hoạch, xây dựng danh mục, đặt hàng, thẩm định, tuyển chọn, ký hợp đồng, kiểm tra giám sát, cấp phát, quyết toán kinh phí cũng như đánh giá nghiệm thu, tổng kết kết quả nhiệm vụ KH&CN và ứng dụng kết quả vào thực tiễn đã được thực hiện đồng bộ và chặt chẽ theo quy định.

Thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2024, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hướng dẫn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện hồ sơ, kí hợp đồng, cấp phát kinh phí thực hiện các các nội dung theo quy định, đảm bảo tiến độ; Thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo đúng quy định hiện hành. TS. Nguyễn Duy Hưng cũng đề nghị các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ và ban chủ nhiệm đề tài nghiêm túc thực hiện đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng với tinh thần đăng kí, được duyệt đảm bảo tiến độ, nội dung và kinh phí được cấp theo quy định.

TS. Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến chỉ đạo

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng cũng đề nghị thời gian tới cần tăng cường nhận thức  về KHCN, các sở ngành, các tổ chức đoàn thể, các địa phương phải thực sự coi KH&CN cùng Giáo dục và Đào tạo là nền tảng, độc lực phát triển kinh tế và phải là quốc sách hàng đầu. Do đó cơ quan thường trực - Sở Khoa học và Công nghệ cần hệ thống lại hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản điều hành theo trình tự làm cơ sở tuyên truyền và thống nhất nhận thức chung về khoa học và công nghệ trên toàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng cũng đề nghị tỉnh nói chung và ngành khoa học và công nghệ nói riêng cần thực hiện tốt hơn nữa công tác truyền thông về khoa học và công nghệ, tránh giáo điều, cần cập nhật đầy đủ về các công trình, các kết quả cụ thể, từ các sản phẩm, đổi mới sáng tạo cụ thể; đánh giá hiệu quả của ứng dụng khoa học và công nghệ vào thực tiễn để làm cơ sở tuyên truyền và chuyển giao, ứng dụng kết quả vào sản xuất và đời sống. bên cạnh đó xây dựng hoàn thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ của Hưng Yên.

Cũng tại Hội nghị, TS. Nguyễn Duy Hưng cũng đề nghị các huyện, thành phố, thị xã, các sở, ngành cần quan tâm hơn nữa về KHCN, cả về bộ máy, nhân sự, kinh phí cho hoạt động KHCN.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, ban chủ nhiệm nhiệm vụ trong thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới./.

Trường Long

 

Liên kết