Hội thảo trực tuyến về Thanh tra an ninh đối với các cơ sở hạt nhân

Từ ngày 2-5 tháng 11 năm 2021, trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục ATBXHN phối hợp và Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA), Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã diễn ra Hội thảo trực tuyến về Thanh tra an ninh đối với các cơ sở hạt nhân. Ông Phạm Xuân Linh, Chánh thanh tra Cục đã phát biểu khai mạc Hội thảo.

                                            

Tham dự Hội thảo, tại đầu cầu Hoa Kỳ, có các chuyên gia của Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương, Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore và Phòng thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge, NNSA. Tại đầu cầu Việt Nam có các đại biểu đại diện của Cục ATBXHN (Thanh tra Cục, Phòng Cấp phép, Phòng An ninh và Thanh sát hạt nhân, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật, Trung tâm Thông tin và Đào tạo) và đại diện các Đơn vị được cấp phép/Đơn vị vận hành: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân.
 

                                                        

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phạm Xuân Linh cho biết, hiện nay, việc bảo đảm an ninh cho vật liệu hạt nhân/nguồn phóng xạ đã trở thành mối quan tâm lớn của xã hội. Để không xảy ra sự cố về an ninh vật liệu hạt nhân và nguồn phóng xạ, cần có sự phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan liên quan, chính quyền địa phương và của chính các cơ sở bức xạ và hạt nhân. Một trong những phương pháp đã được chứng minh hiệu quả là tiến hành thường xuyên và hiệu quả việc thanh kiểm tra theo quy định tại các cơ sở bức xạ và hạt nhân. Ông Phạm Xuân Linh bày tỏ hy vọng Hội thảo sẽ hữu ích không chỉ cho các cán bộ thanh tra của cơ quan pháp quy hạt nhân trong việc nâng cao kỹ năng của mình khi tiến hành thanh tra an ninh hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ, mà còn hữu ích cho những đơn vị được cấp phép trong việc hiểu các hoạt động/nhiệm vụ chính sẽ được thực hiện trong quá trình thanh tra và giúp họ chuẩn bị tốt và phối hợp hiệu quả với các cơ quan quản lý, cũng như tự đánh giá để cải thiện an ninh hạt nhân, an ninh nguồn phóng xạ và tăng cường các biện pháp an ninh tại cơ sở.

                                                           

Hội thảo này là hoạt động tiếp nối Hội thảo “Các nguyên tắc cơ bản về Thanh tra các cơ sở hạt nhân và bức xạ” diễn ra từ ngày 3-6/6/2019 tại Hà Nội. Hội thảo này được thiết kế trong 04 ngày sẽ cung cấp cho các cán bộ tham gia những kỹ năng và phương pháp luận để lập kế hoạch, tiến hành và báo cáo về các cuộc thanh tra an ninh hạt nhân/phóng xạ. Hội thảo bao gồm các bài giảng và các bài tập thực hành được thiết kế cho các cán bộ có trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp trong việc tiến hành hoặc tiếp nhận các cuộc thanh tra an ninh tại các cơ sở bức xạ và hạt nhân.

https://www.varans.vn/

Liên kết