Khai mạc Kỳ họp thứ Mười tám HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 6/12, tại Hội trường HĐND - UBND tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ Mười tám để xem xét, quyết định một số chủ trương, chính sách quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí: Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

 

Các đại biểu dự kỳ họp

Các đại biểu dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 41 báo cáo, tờ trình; trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp sẽ dành thời gian để UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành giải trình về các vấn đề có liên quan và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Để hoàn thành khối lượng công việc theo chương trình kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, vì sự phát triển của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Toàn cảnh kỳ họp

Toàn cảnh kỳ họp

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản, kỳ họp tiếp tục với các nội dung: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười tám; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; chủ trương phương án sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ các xã đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên; về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 héc-ta sang các mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh; phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2024; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024…

Phương Minh - Lê Hiếu

Nguồn: https://baohungyen.vn/khai-mac-ky-hop-thu-muoi-tam-hdnd-tinh-khoa-xvii-nhiem-ky-2021-2026-3168002.html

Liên kết