NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: “Nghiên cứu phát triển một số giống bưởi mới tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên”

Ngày 01/02/2024 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước:“Nghiên cứu phát triển một số giống bưởi mới tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” do Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì và thực hiện năm 2021-2023.

Dự và chủ trì hội nghị có Bà Nguyễn Thái Kiều Ngân - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả nhiệm vụ; ThS. Nguyễn Văn Tráng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên,Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Các ủy viên phản biện: ThS. Nguyễn Quang Huy, Chuyên viên Cục trồng trọt - Bộ Nông nghiệp, Ủy viên phản biện 1; TS. Vũ Thanh Hải, Trưởng Bộ môn Rau hoa quả và cảnh quan- Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên phản biện 2và đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu. Dự hội nghị còn cóđại diện các sở, ngành liên quan và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ,...

TS. Vũ Việt Hưng-Chủ nhiệm nhiệm vụ Báo cáo kết quả thực hiệ đề tài tại Hội đồng

 Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, TS. Vũ Việt Hưng-Chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm nghiên cứu cho biết đã tập trung thực hiện các nội dung nghiên cứu3 ha mô hình thử nghiệm các các giống bưởi Phúc Trạch, bưởi Đường lá nhăn và 02 giống bưởi lai TH.11, TH.12 tại xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên với tỉ lệ sống sau trồng đạt trên 95%, cây sinh trưởng, phát triển tốt, đặc biệt giống TH.12 thể hiện ưu thế sinh trưởng vượt trội so với các giống còn lại.

          Đối với mô hình được trồng bằng cây 2 năm tuổi của các giống đã bắt đầu ra hoa và cho quả (chiếm 50% số cây trong mô hình ra hoa) ngay năm đầu tiên trồng. Tỷ lệ đậu quả đạt từ  0,71 - 0,75% và không có sự khác biệt so với giống bưởi Diễn (đối chứng). Năng suất của các giống bưởi đạt từ 6,85 – 8,36 kg/cây. Các giống bưởi Đường lá nhăn, bưởi Diễn có màu tép quả trắng ngà, bưởi Phúc Trạch, TH.11 và TH.12 có tép quả màu hồng đến đỏ.

        

TS. Vũ Việt Hưng-Chủ nhiệm nhiệm vụ Báo cáo kết quả thực hiệ đề tài tại Hội đồng

  Đã triển khai nghiên cứu hoàn thiện quy trình chăm sóc dòng bưởi TH.11 và TH.12.và bổ sung các biện pháp kỹ thuật cắt tỉa, bón phân phù hợp cho cây bưởi ở Văn Lâm- Hưng Yên như cắt tỉa, tạo tán theo cho cây bưởi theo hình tim mở và hình cầu kết hợp khống chế chiều cao cây; Lượng bón phân cho 1 cây: 50 kg phân chuồng +460g N (tương đương 1kg đạm ure) + 420g P2O5(tương đương 2 kg super lân) + 580g K2O (tương đương 1 kg Kaliclorua) + 3 kg đậu tương cho kết quả tốt nhất.Thông qua đề tài đã triển khai tập huấn kỹ thuậtthâm canh bưởi cho 30 người, giúp người dân nắm bắt được các yêu cầu kỹ thuật thiết lập vườn trồng, kỹ thuật trồng cây và các kỹ thuật thâm canh mới áp dụng để nâng cao và ổn định năng suất bưởi. Đã tổ chức 03 hội thảo triển khai, sơ kết, nghiệm thu các mô hình theo quy định.

   

 

   

Các thành viên Hội đồng và đại biểu phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Hội nghị đã nghe các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu và các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện đề tài khoa học đều khẳng định rằng nhóm nghiên cứu đã thực hiện hoàn thành các nội dung, mục tiêu đề ra.

   

 

   

Các thành viên Hội đồng và đại biểu phát biểu ý kiến đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Số liệu báo cáo đáng tin cậy, các mô hình và giải pháp nhóm nghiên cứu đề ra có tính khả thi để thực hiện hiệu quả các mô hình phát triển các giống bưởi mới tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để bổ sung nguồn giống bưởi năng suất, chất lượng cho sản xuất cây ăn quả của Hưng Yên. Đặc biệt đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật canh tác các giống bưởi phù hợp với Hưng Yên làm tài liệu để người dân trồng bưởi áp dụng tại Văn Lâm nói riêng và toàn tỉnh Hưng Yên nói chung.

Bà. Nguyễn Thái Kiều Ngân - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến

Phát biểu kết luận, Bà. Nguyễn Thái Kiều Ngân - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài trong việc phản biện nội dung, phương pháp cũng như kết quả thực hiện của đề tài khoa học cấp tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thái Kiều Ngân đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, Ban chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu rau quảđã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh và hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Viện Nghiên cứu rau quả.

Bà. Nguyễn Thái Kiều Ngân - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu ý kiến kết luận

 

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thucũng đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng kết, hoàn thiện quy trình kỹ thuật và xây dựng phương án, kế hoạch ứng dụng và theo dõi các mô hình ở các năm tiếp theo (bởi các giống bưởi là cây lâu năm cần có thời gian theo dõi tính ổn định, năng suất, chất lượng của các giống bưởi này) làm cơ sở khoa học để khuyến cáo người dân phát triển cây ăn quả nói chung và phát triển các giống bưởi chất lượng cao nói riêng tại Hưng Yên.

Kết quả đánh giá nghiệm thu với 9/9 thành viên có mặt đánh Đạt.

Nhiệm vụ xếp loại ĐẠT./.

 

Trường Long.

 

Liên kết