Ông Hoàng Minh làm thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo quyết định 1344 của Thủ tướng Chính phủ, ông Hoàng Minh được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Hoàng Minh được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Hoàng Minh được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Hoàng Minh là giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, sẽ đảm nhận chức thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có thời hạn, kể từ ngày quyết định có hiệu lực là 14-11.

Ông Hoàng Minh sinh năm 1969, đã có kinh nghiệm quản lý ở vị trí giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT) trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2007 cho đến đầu tháng 5-2015.

Sau đó ông Minh được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm chức vụ phó viện trưởng Viện Chiến lược thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Một năm sau (tháng 5-2016), ông Hoàng Minh được điều động, bổ nhiệm về Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách khoa học và công nghệ. 

Đến tháng 7-2018, ông Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo. 

Như vậy cùng với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, hiện bộ này có năm thứ trưởng gồm các ông Bùi Thế Duy, Lê Xuân Định, Nguyễn Hoàng Giang, Trần Hồng Thái và Hoàng Minh.

Nguồn:https://tuoitre.vn/ong-hoang-minh-lam-thu-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-20231115095131994.htm?gidzl=5qMy1ew9waCOMxq4XvVgH1nRj06Tdk50L5ImKigRiqTLLx5McyYs4b1MjbAUp-X3Kr6yKJEl_6PmYOheH0

Liên kết