QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục tài liệu dùng cho ôn tập vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023

Tải xuống:

1. Quyết định

2. Danh mục tài liệu

Liên kết