QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước ( Đợt 1 năm 2023)

Tải xuống

Liên kết