Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023: Khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 tập trung tuyển chọn và công bố các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ (KH&CN) đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Ngày 6/12/2023, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương(UBTW) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam, Bộ KH&CN tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

 

Toàn cảnh buổi Lễ.

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, kể từ năm 2016 đến nay, kế thừa, phát huy kết quả từ 6 lần công bố trước, năm nay Sách vàng Sáng tạo Việt Nam công bố, giới thiệu 79 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được tuyển chọn từ 162 công trình do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, đề nghị.

“Đây là những công trình, giải pháp sáng tạo KH&CN tiêu biểu trong cả nước, có giá trị hỗ trợ cộng đồng, nâng cao đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phục vụ đời sống xã hội”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu khai mạc buổi Lễ.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và biểu dương MTTQ Việt Nam, Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã hoàn thành việc tuyển chọn, biên tập cuốn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023 một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan.

79 công trình được vinh danh năm nay thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng đang được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển như: tiết kiệm năng lượng, sản xuất nông nghiệp, cơ khí tự động hóa, giáo dục và đào tạo, môi trường, vật liệu, công nghệ thông tin - điện tử, viễn thông. 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam sẽ ngày càng uy tín, trở thành nơi ghi dấu ấn hội tụ và tỏa sáng nhiệt huyết, đam mê nghiên cứu khoa học của con người Việt Nam.

 

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi Lễ.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Phan Xuân Dũng cho biết, từ 199 hồ sơ công trình, giải pháp gửi về, Hội đồng tuyển chọn đã họp, thảo luận và bỏ phiếu kín, sau đó trình Ban Chỉ đạo quyết định công bố 79 công trình và ghi danh 5 công trình, tập thể, 27 cá nhân đoạt các giải thưởng quốc tế trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Qua 7 lần tổ chức, việc công bố Sách Vàng sáng tạo Việt Nam 2023 không chỉ tiếp tục ghi nhận, tôn vinh, cổ vũ các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, đóng góp hiệu quả trong hoạt động KH&CN; đồng thời cũng là dịp để tuyên truyền, phổ biến tri thức khoa học, kết nối và đưa sản phẩm sáng tạo khoa học vào thực tiễn cuộc sống, nhất là lan tỏa, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, khát vọng lao động sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển của đất nước của đội ngũ trí thức và các nhà khoa học.

 

Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng báo cáo tại buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ KH&CN, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, các ban, bộ, ngành đã thực hiện Nghi lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023; trao Giấy chứng nhận và Sách vàng cho các tác giả và nhóm tác giả được công bố, vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng và Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang thực hiện Nghi lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023.

 

 

 

 

Trao Giấy chứng nhận và Sách vàng cho các tác giả, nhóm tác giả có công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023.

 

 

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Liên kết