Thông báo bán đấu giá thanh lý tài sản

Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-STC ngày 25/8/2021 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc thanh lý xe ô tô biển kiểm soát 89B-0926 của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản với các nội dung chính như sau:

  1. Tên tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên;
  2. Tên tài sản bán đấu giá là: 01 chiếc xe ô tô Toyota Hiace 12 chỗ ngồi, sản xuất năm 1999, năm đưa vào sử dụng 1999, số máy 1RZ2177739, số khung RZH1149005167, biển kiểm soát 89B-0926 (Đã bị thu hồi Giấy đăng ký, biển số xe theo Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe ngày 23/03/2020 của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hưng Yên).
  3. Chi tiết nội dung bán đấu giá tài sản: Thực hiện theo Thông báo số 357/TB-TTĐGTS ngày 16/11/2023 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên (Đính kèm văn bản tại Thông báo này)

Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký mua hồ sơ và tham gia đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên (Số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên/ ĐT: 0221.3552.153)./.

Tải xuống:

Liên kết