THÔNG BÁO Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thông tin, thống kê, ứng dụng khoa học và công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2023

Tải xuống:

1. Thông báo

2. Danh sách thí sinh

Liên kết