Tỉnh Hưng Yên còn 139 đơn vị hành chính cấp xã

(CLO) Giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Hưng Yên có 35 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp gồm: 3 phường, 1 thị trấn và 31 xã, trong đó có 10 đơn vị hành chính cấp xã có yếu tố đặc thù nên đề nghị không thực hiện sắp xếp.

Ngày 15/1, Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức họp, triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh dự và chủ trì cuộc họp.

tinh hung yen con 139 don vi hanh chinh cap xa hinh 1

Tỉnh Hưng Yên còn 139 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: ST

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Đề án sắp xếp đơn vị hành chính Phó Chủ tịch Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Hưng Yên yêu cầu các ngành, địa phương phải xác định rõ việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là vì mục tiêu phát triển, là nhiệm vụ phải làm và cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ Hưng Yên, thực hiện kế hoạch, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Hưng Yên không có đơn vị hành chính cấp huyện thực hiện sắp xếp; toàn tỉnh có 35 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp gồm: 3 phường, 1 thị trấn và 31 xã, trong đó có 10 đơn vị hành chính cấp xã có yếu tố đặc thù nên đề nghị không thực hiện sắp xếp. Sau sắp xếp, tỉnh Hưng Yên còn lại 139 đơn vị hành chính cấp xã.

Trong quá trình hoàn thiện phương án và triển khai xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc về tiến độ xây dựng phương án quy hoạch và triển khai xây dựng Đề án. Đặc biệt là vướng mắc liên quan đến việc lập quy hoạch đô thị tại các đơn vị hành chính dự kiến nâng cấp từ xã lên phường hoặc mở rộng không gian đô thị các thị trấn thuộc diện sắp xếp.

Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành, chính quyền các địa phương đã đóng góp ý kiến nhằm đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch và xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Nguyễn Lê Huy, Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương làm tốt các nội dung, lĩnh vực mình quản lý và kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ.

Các địa phương bằng mọi biện pháp phải bảo đảm hoàn thành phương án quy hoạch trước ngày 30/5/2024. Đồng thời, các địa phương cần quan tâm đến công tác cán bộ và quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp sao cho hợp lý. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan tuyên truyền bám sát tiến độ sắp xếp đơn vị hành chính tổ chức tuyên truyền phù hợp nhằm tạo đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân.

Trần Anh

Nguồn: https://www.congluan.vn/tinh-hung-yen-con-139-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-post281099.html?gidzl=To070XCv8MnuFWO06Y8cQN4x0W0D8IreQ6iA05yWAMu_F5i3MY4fR31iNbPHTYnhPpe9LJXIAHPR53eZQm

Liên kết