Tọa đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường, chất lượng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Giang”

Nằm trong chuỗi sự kiện Chào mừng 74 năm Ngày Đo lường Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với UBND huyện Văn Giang tổ chức Tọa đàm khoa học “Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường, chất lượng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Văn Giang”

Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Dự và Chủ trì hội nghị có các đồng chí  Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; đồng chí Đỗ Thị Thanh Huyền – UVBTV huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT; đồng chí Nguyễn Quốc Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện; dự còn có Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Lãnh đạo huyện ủy, HDDN, UBND huyện Văn Giang và lãnh đạo các phòng ban, đơn vị của hai đơn vị.

ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc

Phát biểu tại hội nghị, ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ khẳng định vai trò của khoa học và công nghệ, đặc biệt hoạt động tiêu chuẩn đo lường, chất lượng đối với phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng và ý nghĩa của Ngày Đo lường Việt Nam 20/01. Bên cạnh đó, đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm cũng như sự quan tâm của lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện Văn Giang đối với hoạt động khoa học và công nghệ của địa phương được thể hiện thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Khoa học và Công nghệ với huyện Văn Giang. Thời gian qua với nhiều nhiệm vụ KH&CN cấp trung ương, cấp tỉnh được triển khai trên địa bàn huyện đã giải quyết được các vấn đề cấp bách của huyện như xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường, ứng dụng các thành tựu về khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; xây dựng, phát triển các thương hiệu, nhãn hiệu các đặc sản, đặc thù của huyện,… đã đem lại những thành quả quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND huyện với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thông qua các đoàn kiểm tra, thanh tra nhà nước về khoa học và công nghệ đã phát huy được vai trò của nhà nước đối với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Quốc Chương - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Giang phát biểu ý kiến

Phát biểu tại hội thảo, Lãnh đạo UBND huyện Văn Giang, Ông Nguyễn Quốc Chương cho biết thời gian quan và thời gian tới, Nghị quyết HĐND huyện, huyện ủy và UBND huyện đánh giá rất cao vao trò của khoa học và công nghệ, đặc biệt là tăng cường công tác tiêu chuẩn, đo lường chất lượng đối với phát triển kinh tế -xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện. Hội đồng KH&CN của huyện mà nòng cốt là phòng Kinh tế - Hạ tầng đã phát huy được được vai trò của mình cũng như của các thành viên Hội đồng KH&CN huyện trong công tác tham mưu về khoa học và công nghệ cấp huyện, bên cạnh đó tham mưu xây dựng kế hoạch ứng dụng khoa học và công nghệ ngắn hạn, dài hạn vào phát triển kinh tế của địa phương.

Đại biểu huyện Văn Giang phát biểu tham luận

Cũng tại hội thảo, Lãnh đạo UBND huyện, huyện ủy, HĐND huyện và các đại biểu huyện Văn Giang đã đánh giá thực trạng về hoạt động khoa học và công nghệ của huyện trong thời gian quan mặc dù đã đạt được những thành quả đáng kể, xong vẫn chưa xứng tầm với sự phát triển của huyện trong thời kỳ 4.0 bởi huyện Văn Giang là huyện có tỷ lệ công nghiệp hóa cao, nhiều doanh nghiệp, cụm, khu công nghiệp đóng trên địa bàn; lĩnh vực nông nghiệp nông thôn được ứng dụng công nghệ cao sẽ là điều kiện để nhiều các yếu tốt thuận lợi cũng như bất lợi gây lên như an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự,… Bên cạnh đó, lĩnh vực nông nghiệp ngày càng thu hẹp, do đó việc ứng dụng khoa học  công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất trong thời gian tới là vô cùng cần thiết để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất bền vững. Bên cạnh đó, cần ứng dụng nhanh khoa học và công nghệ vào xây dựng, phát triển các thương hiệu, nhãn hiệu của các sản phẩm đặc sản đặc thù của huyện tạo sức cạnh tranh và hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời cũng cần phải đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ nói chung, tiêu chuẩn đo lường chất lượng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nói riêng sẽ là ưu tiên hàng đầu của huyện trong thời gian tới.

     

Các đại biểu thăm quan Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Lãnh đạo huyện Văn Giang cho rằng vai trò của KH&CN đang là then chốt, là động lực để Văn Giang phát triển bền vững nền kinh tế -xã hội của huyện, do đó với vai trò đầu đàn về khoa học và công nghệ, huyện Văn Giang đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ huyện chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống; giúp huyện tăng cường công tác chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn Văn Giang, đồng thời áp dụng nhanh hệ thống tiêu chuẩn ISO vào công tác quản lý tại các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc hợp tác để ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào phát triển nông nghiệp và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện và tích cực hoen nữa trong phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Văn Giang.

ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu kết luận Tọa đàm

Phát biểu kết luận tại hội thảo, ThS. Trần Tùng Chuẩn - TUV, Giám đốc Sở KH&CN đánh giá cao sự quan tâm của Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện và đặc biệt cơ quan thường trực Hội đồng KH&CN huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã thực hiện tốt sự phát triển khoa học và công nghệ vào sản xuất của huyện Văn Giang trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Lãnh đạo UBND huyện, huyện ủy, HĐND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo Hội đồng KH&CN huyện cũng như phòng Kinh tế - Hạ tầng tiếp tục phát huy thế mạnh nâng tầm phát huy hiệu quả của các thành viên Hội đồng trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách về khoa học và công nghệ của huyện cũng như ứng dụng những thành tựu KH&CN mới vào phát triển kinh tế - xã hội và đời sống. Tích cực hơn nữa trong công tác xây dựng kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung và của Văn Giang nói riêng.

Đồng chí Trần Tùng Chuẩn cũng đề nghị huyện ủy, UBND, HĐND huyện cần quan tâm hơn nữa, bố trí nguồn kinh phí của địa phương cho hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện được quy định tại Điều 7,8 Nghị quyết 302/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 cảu Hội đồng nhân dân tỉnh về việc  phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025, trong đó quy định rõ về chi kinh phí cho khoa học và công nghệ cấp huyện. Do đó những nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời sống, huyện chủ động thực hiện nội dung và bố trí kinh phí cấp huyện. Các nhiệm vụ lớn, trọng tâm, trọng điểm huyện khó thực hiện có thể tiếp tục đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ để hỗ trợ thực hiện.

Đồng chí Trần Tùng Chuẩn cũng hy vọng Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cùng với huyện Văn Giang tiếp tục phát huy tinh thần phối hợp và sẽ gắn kết chặt chẽ, lâu dài trên các phương diện trong đó tập trung phát triển mạnh mẽ hoạt động khoa học và công nghệ Hưng Yên nói chung và của huyện Văn Giang nói riêng.

Lãnh đạo UBND huyện Văn Giang tặng hoa chúc mừng Ngày Đo lường Việt Nam

Kết thúc Hội thảo khoa học, Lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND đã tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Sở Khoa học và Công nghệ nhân Ngày Đo lường Việt Nam 20/01 với nhiều kỳ vọng vào sự hợp tác cùng phát triển của hai đơn vị.

Sau Hội nghị, hội thảo, cả hai đơn vị đã có những hoạt động giao lưu thể thao nội dung cầu lông và bóng chuyền hơi nhằm tăng cường sự đoàn kết, nâng cao sức khỏe cùng phát triển với thông điệp “Khoa học và công nghệ - Sức mạnh đoàn kết – Phát triển bền vững – Khơi nguồn khát vọng – Sáng tạo tương lai”.

 

   

 

   

 

   

 

   

Đào Mạnh Hùng - Trường Long.

 

 

Liên kết