Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên ước đạt 10,05%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại kỳ họp.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản phát biểu tại kỳ họp.

(PLVN) - Ngày 6/12, tỉnh Hưng Yên khai mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên đề nghị: HĐND tỉnh tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến nghiêm túc, trách nhiệm, quyết định đúng đắn các nội dung quan trọng của kỳ họp về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2024; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND; phát huy hiệu quả hoạt động giám sát nhất là giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp tại kỳ họp; đổi mới hoạt động chất vấn, giải trình về các vấn đề mà cử tri quan tâm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân, phát huy dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, vì sự phát triển của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Hưng Yên tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến đối với 41 báo cáo, tờ trình; trọng tâm là thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và nhiều nội dung quan trọng. Kỳ họp sẽ dành thời gian để UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành giải trình về các vấn đề có liên quan và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Theo báo cáo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản, trong năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hưng Yên ước đạt 10,05%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Khu vực thương mại, dịch vụ có sự phát triển vượt bậc, trở thành động lực thúc đẩy nền kinh tế. Vốn đầu tư phát triển tăng cao; nhiều dự án phát triển kết cấu hạ tầng, khu đô thị, dự án sản xuất kinh doanh lớn, trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ đầu tư; giải ngân vốn đầu tư công đạt khá.

Các hoạt động quản lý tài nguyên môi trường, khoa học và công nghệ được tăng cường. Các lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục và chính sách an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,9%. Cải cách hành chính được triển khai sâu rộng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Quốc phòng, quân sự địa phương được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Năm 2024, tỉnh Hưng Yên đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát giá cả; Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; Đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng phát triển công nghiệp công nghệ hiện đại có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thương mại dịch vụ và đô thị, chú trọng hơn ở các khu vực trọng điểm để thúc đẩy lan tỏa phát triển; Bảo đảm các chính sách an sinh xã hội và cải thiện đời sống Nhân dân.

Toàn tỉnh Hưng Yên cũng quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Phát huy dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để HĐND tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát tình hình thực tiễn, vì sự phát triển của tỉnh và niềm tin, sự mong đợi của cử tri.

Đức Dương

Nguồn: https://baophapluat.vn/toc-do-tang-truong-kinh-te-cua-tinh-hung-yen-uoc-dat-1005-vuot-muc-tieu-ke-hoach-de-ra-post497898.html

Liên kết