Theo Quyết định số: 776/QĐ-BNN-KHCN Ngày 12 tháng 04 năm 2014 của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chỉ định Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP. HCM (CASE) là Tổ chức chứng nhận hợp quy Ngành Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Theo Quyết định này, CASE được phép chứng nhận phù hợp Tiêu Chuẩn – Quy chuẩn kỹ thuật cho các loại sản phẩm sau:

  • Thức ăn, nguyên liệu sản xuất chăn nuôi, phụ gia, chế sản phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy hải sản.

  • Môi trường sản xuất, điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và trồng trọt.

  • Sản phẩm nông lâm sản phi thực phẩm nhập khẩu để chế biến, sản xuất trong nước trước khi xuất khẩu hoặc đưa ra thị trường nội địa.

  • Phân bón, nguyên liệu sản xuất phân bón.

  • Thuốc và nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, thuốc bảo quản nông lâm sản, thuốc và nguyên liệu thuốc thú y.

I. THỨC ĂN CHĂN NUÔI

1. Sản phẩm đăng ký chứng nhận

- Thức ăn chăn nuôi hoàn chỉnh: Gà, Vịt, Lợn, Bê và Bò….

- Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi: Ngô hạt, bột ngô, bột cá, dầu cá, lúa mì, đậu tương hạt, khô dầu đậu tương, khô dầu dừa, cám mì, cám gạo, dầu mỡ động thực vật

- Phụ gia thức ăn chăn nuôi, Vitamin, Premix, khoáng….

2.Căn cứ chứng nhận

QCVN 01-10:2009/BNNPTNT - Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà.

QCVN 01-11:2009/BNNPTNT - Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt.

QCVN 01-12:2009/BNNPTNT - Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn.

QCVN 01-13:2009/BNNPTNT – Thức ăn chăn nuôi – Hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt. 

QCVN 01-77:2011/BNNPTNT – Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại – Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

QCVN 01-78:2011/BNNPTNT – Thức ăn chăn nuôi – Các chỉ tiêu vệ sinh an toàn và mức giới hạn tối đa cho phép trong thức ăn chăn nuôi.

3. Hướng dẫn thực hiện

Thông tư 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4. Tài liệu liên quan

Thông tư số 81 /2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi

Thông tư 23 /2012/TT-BNNPTNT ngày 18 tháng 06 năm 2012 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số quy định của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư số 81/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 61 /2011/TT-BNNPTNT ngày 12/09/2011 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi .

ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN – HỢP QUY

 Quý khách hàng có nhu cầu trao đổi thông tin, hướng dẫn thủ tục dăng ký chứng nhận, thông tin chi phí chứng nhận… Vui lòng điền đầy đủ các thông trong Phiếu yêu cầu chứng nhận gửi đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ của CASE để có thông tin sớm nhất.

Liên kết