[ Hướng dẫn ] Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020

Hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2020